Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalen Rotary klubb:

40-årsjubilant inviterer til åpent møte om polio, korona og FN

40-årsjubilanten Groruddalen Rotary klubb setter polio, korona og FN på dagsorden når de tirsdag til uka inviterer til åpent møte, et såkalt «intercitymøte», på Linne Hotel. Byrådsleder Raymond Johansen er blant foredragsholderne.

«Intercity» betyr at rotary-medlemmer fra hele distriktet er invitert, men denne gang trekker man det enda et hakk lenger: Et så interessant program er nok av interesse for langt flere, derfor åpner man dørene – men av hensyn til lokalets størrelse bes interesserte melde seg på gjennom en e-mail-adresse, nemlig: mageil@online.no.

Dette forteller Bjørg Månum Andersson i klubben. Hun skal selv i ilden med foredraget «verdens poliodag». På verdensbasis er utryddelsen av sykdommen polio det største prosjektet Rotary holder på med. Det gjøres gjennom å samle inn penger og fordele disse til prosjekter i ulike land. Rotary er også «tungt inne» i FN-systemet og det er tradisjon at den internasjonale Rotary-presidenten holder tale i FN-bygningen på FN-dagen hvert år (24. oktober).

Tilknytningen til FN er også bakgrunnen for at «intercity»-møtet i Groruddalen arrangeres på denne tiden av året, møtet legges alltid så nært opp til FN-dagen som mulig.

Rotary ble startet i Chicago, USA den 23. februar 1905. Initiativtaker var forretningsmannen Paul Harris. Utgangspunktet var å samle likesinnede, andre menn som drev business som han selv, til ukentlige møter for å diskutere felles problemstillinger. Akkurat da var det et stort problem knyttet til organisert kriminalitet, det som gjerne omtales som mafia.

I tillegg til bekjempelse av polio er Rotary også kjent for sin ungdomsutveksling, samt sine lederkurs for ungdom: RYLA – Rotary Youth Leadership Award.

At organisasjonen fikk navnet Rotary skyldes at møtestedet skulle gå på omgang blant medlemmene. Likeså skulle det være en rullering av verv, og det skulle skje hvert eneste år.

Ideen til Paul Harris var det mange som tente på, og tilsvarende klubber så dagens lys i hele USA og etter hvert i det meste av verden. Til Norge kom Rotary i 1922. Første klubb var Kristiania. Så spredte det seg ut over hele landet. Kristiania skiftet senere navn til Oslo.

I 1981 tok Grorud Rotary Club initiativ til en ny klubb i et dalføre som da hadde vokst betydelig både når det galt mennesker og forretningsvirksomhet. Navnet ble Groruddalen Rotary klubb.

De siste årene har 40-åringen hatt ukentlige møter på Linne Hotel, og på tirsdag er de altså vertskap for distriktets «intercitymøte» – som kan by på foredragsholdere fra øverste hylle. At også byrådslederen avlegger møtet et besøk er naturligvis gjevt, men han sitter da også på betydelig kunnskap og informasjon om pandemien som også Groruddalen er blitt hardt rammet av.

– – –

Dette er programmet:

TIRSDAG 26. OKTOBER 2021, kl. 18.00
Sted: Thon Hotel Linne, Statsråd Mathiesens vei 12, Oslo

En poliofri verden – Rotary for fred og forsoning!

Program:

18.00 Velkommen v/president Reidun Grodås, Groruddalen Rotary Klubb.

18.15 Verdens polio dag: «Kroppens evige kamp for å overleve. Fra polio til korona, likheter og ulikheter» v/ Professor i medisin og forsker innenfor immunologi og autoimmune sykdommer, Dr. Anne Spurkland, Oslo Universitet.

19.05 «Verdens poliodag»: Appell v/Plus Advocacy Advisers, Bjørg Månum Andersson, Groruddalen Rotary Klubb.

19.15 Pause med servering av kaffe/te – Loddsalg til inntekt for End Polio Now.

19.45 FN-Dagen: «Hvordan kan frivillige organisasjoner bidra I konfliktforebyggende fredsarbeide», v/byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

20.45 President Reidun Grodås avslutter møtet.

Av hensyn til krav om registrering pga. Covid-19, sendes påmelding til: mageil@online.no

VELKOMMEN TIL ALLE INTERESSERTE!

Kort om foredragsholderne:

Raymond Johansen (Ap) er byrådsleder i Oslo – siden 2015. Han var statssekretær i Utenriksdepartementet i Jens Stoltenberg Regjering 2000-2001 og 2005-2009. Han var Partisekretær i Arbeidspartiet 2009-2015. Johansen har et omfattende engasjement fra internasjonalt samarbeid som statssekretær, generalsekretær i Flyktninghjelpen og direktør i Norad. Raymond Johansen har ledet korona-arbeidet i Oslo kommune.

Anne Spurkland, professor i medisin ved universitetet i Oslo. Hun underviser i anatomi og forsker innenfor immunologi og autoimmune sykdommer. Hun har vært spesielt opptatt av SARS-COV-2 viruset og Covid-19 pandemien. Hun har gitt ut en rekke publikasjoner, og flere bøker: «Immun. Kroppens evige kamp for å overleve» (2017) og «Frisk nok! Håndbok immunforsvar», (2021). Hun er tildelt «Formidlingsprisen ved Universitetet» for 2021.

Bjørg Månum Andersson, kommunaldirektør i Oslo kommune 1992-2013. President i Groruddalen Rotary Klubb i 2010-11. Guvernør for D2310 i 2014-15. Koordinator for PolioPlus i D 2310, 2016-2021. Coordinator for End Polio Now, Rotary International, Region 19, 2017-2021. Adviser for Rotay PolioPlus Advocacy Advisers Norway fra 2018-dd. Hun er tildelt ECAD Lifetime Achievement Award for sitt engasjement i European Cities Against Drugs, og er i Rotary tildelt Paul Harris Fellow med 3 safir.

Arrangementet holdes på Thon Hotel Linne.

Arrangementet holdes på Thon Hotel Linne.