Hans Rognstad
Hans Rognstad

Hans Rognstad til minne

En kjær venn og allsidig personlighet har forlatt oss. Tidligere prost og sokneprest i Østre Aker, Hans Rognstad, døde mandag 9. oktober på Ellingsrudhjemmet . Han ville blitt 89 år 11. oktober.

Da Hans og fru Kari kom til Østre Aker 1985  fra Trondheim hadde de med seg en god atmosfære som var til glede for mange. Han var først og fremst teologen og presten, solid forkynner og sjelesørger for mange.

Jeg lærte ham å kjenne da «Fra død til liv» ble oppført i Frogner kirke i Oslo i 1958. Det var oppsiktsvekkende: Teater i kirken! Dyktige teaterfolk ledet og medvirket, Hans og jeg var heldige som deltok. Og det ble sterk forkynnelse.
Senere har Hans Rognstad selv skrevet kirkespill, som i samarbeid med Økern Parkteater ble oppført i Østre Aker og andre kirker. Prøvetiden ble en åpning for kristen tro for oss alle, med Hans Rognstad som varsom veileder. Og da nevnte teater startet i 2000 ble Hans Rognstad engasjert til viktige roller, en glede for ham, oss og publikum, det kostet ham noe, men han likte seg på scenen.
I bibelgrupper og samtaler er mange takknemlige for å ha møtt ham, og alvorsmannen  Hans hadde et lune som da han serverte Alf Prøysen-stubber, preget av hans oppvekst på Hedmarken.
Rotary og Losjen var også miljøer han var med i, mange var glade for presten der. Han tok initiativ til start av Groruddalen Kirkeakademi, det blomstrer fortsatt. Buddhistmisjonen, senere Areopagos, hadde Hans Rognstad som god støttespiller. Den både beskjedne og modige Hans utga VIDSYN, innholdsrik om et spesielt livsløp.
Hans Rognstad var litteratur-interessert. Allerede i barndommen leste han flittig solid diktning. Som en av yngre kjenning og medspiller sa om Hans: For en god venn som oppmuntret på sin varme måte. Han var skikkelig kul.
Vi sørger over hans bortgang, men har også et smil med tanke på gode minner.