HVEM VINNER?: Ekspertpanelet på Linderud skole gjorde helt sikkert elevene litt klokere før de skulle avgjøre hvilken bok som er den aller beste barneboken i 2023. Ekspertpanelet består av: Ara, Thanuran og Zein, alle 7.trinn (øverst f.v.), Nilakshi, (5.trinn) og Maja (5.trinn) (midten) og Kabisha (6.trinn) og Max Erik (6.trinn) (nederst).
HVEM VINNER?: Ekspertpanelet på Linderud skole gjorde helt sikkert elevene litt klokere før de skulle avgjøre hvilken bok som er den aller beste barneboken i 2023. Ekspertpanelet består av: Ara, Thanuran og Zein, alle 7.trinn (øverst f.v.), Nilakshi, (5.trinn) og Maja (5.trinn) (midten) og Kabisha (6.trinn) og Max Erik (6.trinn) (nederst).Bilde 1 av 1

Linderudelevene har nilest: De er med på å avgjøre Arks barnebokpris