FORNØYD SNORKLIPPER: Hanne Refsholt, styreleder i Oslo Røde Kors, synes Lars-Erik Fuglesang, bydelsordfører i Bjerke, viste eminent klippeteknikk da de nye lokalene på Veitvet senter ble offisielt åpnet.
FORNØYD SNORKLIPPER: Hanne Refsholt, styreleder i Oslo Røde Kors, synes Lars-Erik Fuglesang, bydelsordfører i Bjerke, viste eminent klippeteknikk da de nye lokalene på Veitvet senter ble offisielt åpnet. FOTO: Rolf E. WulffBilde 1 av 4
BLIDE FJES: All mulig grunn til å dra på smilebåndet når Oslo Røde Kors åpner nytt familiesenter. 
Aina Holm, enhetsleder barn og familie i Oslo Røde Kors (f.v.), Silje Bjerke, prosjektleder for familiesenteret på Veitvet, Hanne Refsholt, styreleder i Oslo Røde kors og Marit Bratlie, avdelingsdirektør for oppvekst i bydel Bjerke koste seg under åpningen sammen med BU-leder Lars-Erik Fuglesang.
BLIDE FJES: All mulig grunn til å dra på smilebåndet når Oslo Røde Kors åpner nytt familiesenter. Aina Holm, enhetsleder barn og familie i Oslo Røde Kors (f.v.), Silje Bjerke, prosjektleder for familiesenteret på Veitvet, Hanne Refsholt, styreleder i Oslo Røde kors og Marit Bratlie, avdelingsdirektør for oppvekst i bydel Bjerke koste seg under åpningen sammen med BU-leder Lars-Erik Fuglesang. FOTO: Rolf E. WulffBilde 2 av 4
FARGERIKE BARN: Ansiktsmaling hører til når det åpnes nytt familiesenter.
FARGERIKE BARN: Ansiktsmaling hører til når det åpnes nytt familiesenter. FOTO: Rolf E. WulffBilde 3 av 4
RUNDT BORDENE: Det var mange som måtte opp da Oslo Rød Kors åpnet nytt familiesenter på Veitvet senter. Da ble det også tid til å sette seg ned og nyte god mat mens praten gikk.
RUNDT BORDENE: Det var mange som måtte opp da Oslo Rød Kors åpnet nytt familiesenter på Veitvet senter. Da ble det også tid til å sette seg ned og nyte god mat mens praten gikk. FOTO: Rolf E. WulffBilde 4 av 4

Sprudlende snorklipping for Røde Kors på Veitvet

Det var fullsatte lokaler, stor feststemning og et yrende liv da Oslo Røde Kors åpnet et helt nytt familiesenter på Veitvet.

Med blant annet sirkus, snekkerverksted, sjakk, ansiktsmaling, tekstilmaling, perleverksted, konkurranser og ikke minst matservering og sosialisering ble det en stor åpningsfest.

I likhet med familiesenteret på Nedre Fossum gård vil dette familiesentret drives av frivillige og skal være en møteplass for familier der man kan bli kjent med andre familier, delta på aktiviteter og få informasjon og veiledning.


BLIDE FJES: All mulig grunn til å dra på smilebåndet når Oslo Røde Kors åpner nytt familiesenter.
Aina Holm, enhetsleder barn og familie i Oslo Røde Kors (f.v.), Silje Bjerke, prosjektleder for familiesenteret på Veitvet, Hanne Refsholt, styreleder i Oslo Røde kors og Marit Bratlie, avdelingsdirektør for oppvekst i bydel Bjerke koste seg under åpningen sammen med BU-leder Lars-Erik Fuglesang. FOTO: Rolf E. Wulff

God oppvekst

Med satsingen på Veitvet trapper Oslo Røde Kors opp innsatsen for barnefamilier som lever i lavinntekt i Oslo.

– I en by i stadig endring og utvikling, med store sosiale forskjeller, og ikke minst dyrtid, ønsker Røde Kors et mer helhetlig tilbud til familier der de bor, slik som nettopp her på Veitvet, slo Hanne Refsholt, styreleder i Oslo Røde kors, fast i sin åpningstale.

– Det gjør vi fordi vi vet at et godt liv starter med en god oppvekst, og en god oppvekst starter i familien. Vi vet at det er lettere å gjøre en god jobb som forelder i et trygt, godt, aktivt og levende nabolag. Vi mener at Oslo trenger flere gratis tilbud hvor foreldre får sosial støtte og veiledning, hvor barn og unge deltar i inkluderende aktiviteter og familier kan få styrket relasjon til andre familier, sier Refsholt.

FARGERIKE BARN: Ansiktsmaling hører til når det åpnes nytt familiesenter. FOTO: Rolf E. Wulff

I lavinntekt

Høsten 2022 åpnet Oslo Røde Kors sitt første familiesenter på Stovner. Det ble populært fra første stund. Der kan familier lage mat i fellesskap, delta på gratis aktiviteter og få gode opplevelser sammen. Oslo Røde Kors mener at det må satses sterkere på fritids- og nærmiljøtilbud som kan kompensere for utfordringene disse familiene har.

Oslo Røde kors ser viktigheten med åpne møteplasser for familier i områder med levekårsutfordringer, hvor så mange som en tredjedel av barna i nabolaget lever i lavinntekt. Det er over 8000 familier i Oslo som lever i vedvarende lavinntekt.

– Så langt har lokalmiljøet på Veitvet vist et stort engasjement i samtaler med oss, og flere av våre nye frivillige kommer fra nærmiljøet. Vi er sikre på at vi vil møte like mye velvilje og støtte fra nye samarbeidspartnere, og ikke minst familiene som skal fylle sentret vårt med liv og aktivitet. På familiesentret kan vi utfylle hverandre og skape et godt tilbud, sammen med alle dere som bor her, slo Refsholt fast.

RUNDT BORDENE: Det var mange som måtte opp da Oslo Rød Kors åpnet nytt familiesenter på Veitvet senter. Da ble det også tid til å sette seg ned og nyte god mat mens praten gikk. FOTO: Rolf E. Wulff

Bydelens bidrag

Hun slo samtidig fast at Oslo Røde Kors ikke hadde klart dette alene og at de har mange å takke.

– Spesielt Bydel Bjerke som tidlig viste interesse for et Røde Kors familiesenter i sin bydel, og ikke minst har bydelen bidratt med å sikre ombygging av lokalene vi har her i dag. Det hadde ikke vært mulig å få dette til uten bydelens bidrag – og ikke minst støtten underveis i prosessen, påpekte Refsholt. BU-leder i Bydel Bjerke, Lars-Erik Fuglesang, takket for de fine ordene og slo også fast den store betydningen for et slikt familiesenter i bydelen. Sammen med Refsholt klippet han snoren inn til de nye, flotte oppussede lokalene.

Fakta

I en rapport utarbeidet av Røde Kors og SSBkommer det fram at blant gruppene i Norge som har størst humanitære behov finner vi fattige barnefamilier. I Oslo bor det over 19.000 barn i lavinntektshusholdninger.

I Bydel Bjerke gjelder dette 21 pst. av barna. På Veitvet, hvor det nye familiesenteret ligger, vokser så mange som 34,4 pst. av barna opp i vedvarende lavinntekt. Til sammenligning er tallet for Bydel Vestre Aker 5,4 pst.

Røde Kors-frivillige møter daglig barnefamilier som gjør tøffe prioriteringer. De sliter med å betale grunnleggende utgifter i hverdagen. Penger til mat og fritidsaktiviteter er en stor utfordring.

I Røde Kors Oslo sine aktiviteter møter de deltakere som forteller at de savner å ha et sosialt nettverk rundt seg, og at de ikke har råd til å gjøre aktiviteter sammen. De gruer seg til helgene og feriene. Dette ønsker Oslo Røde Kors å gjøre noe med.