Hanne og Lasse Johannessen

Til minne om Hanne og Lasse Johannessen

Sist onsdag kveld fikk vi den triste meldingen om at Hanne og Lasse Johannessen døde. Først Lasse tirsdag, og deretter Hanne onsdag. Lasse etter langvarig sykdom, og Hanne etter hjertestans. Selv om vi visste at Lasse kom til å tape kampen, mens Hanne døde brått, er det helt uvirkelig.

De var et samfunnsengasjert ektepar. De deltok aktivt i Arbeiderpartiet på Stovner. Lasse var medlem av styret i Stovner bydelsparti, mens Hanne tidligere blant annet hadde vært sekretær i det som fram til 2015 het Vestli og Tokerud Arbeiderpartilag.

De var ikke blant dem som stakk seg så mye fram offentlig. Først og fremst var de med og skapte liv og orden i det lokale partiarbeidet. En tid var de begge samtidige medlemmer av styret i lokallaget. Begge engasjerte både i det lokale, men også i det nasjonale og det internasjonale. De var helstøpte mennesker som brant og arbeidet for sine meninger. De stilte opp og utførte også masse praktiske ting i partiarbeidet, som å stelle i stand for sommeravslutning eller bidrog med å ordne til 1. mai-frokost.

Hanne arbeidet i mange år i barnehage på Stovner, og var spesielt opptatt av barns oppvekstsvilkår. Lasse hadde lang fartstid i ulike jobber i Oslo kommune, både i bydel og i kommunen sentralt. Han var kommunedirektør for blant annet utdanningssektoren og hadde et stort ansvarsfelt. Da han gikk over i pensjonistenes rekker for godt over et ti-år siden, tok han på seg lokale verv i partiorganisasjonen, men også som medlem av ulike driftsstyrer på skolene, og i tilsynsutvalget for Stovnerskogen sykehjem.

Han var fram til sin bortgang leder av driftsstyret på Stovner videregående skole. Han var også medlem av driftsstyret på Sedsvoll skole, en all-kommunal ungdomsskole og spesialskole tilhørende Oslo kommune. Rektor ved skolen, Aud Vandvik, skriver i minneord om Lasse: «Du så elevene våre – enkeltvis og som gruppe, og ga deg aldri på at de skulle få det beste tilbudet hos oss». Det var slik Lasse var. Han ga seg ikke med det han arbeidet og trodde på.

Lasse var en mester, sammen med andre, i å legge til rette for valgkamparbeidet. Rigge opp stands, hente materiell eller sørge for at medarbeiderne fikk litt mat og drikke når valgkampøktene ble lange. Han stod på stands, kom i dialog med folk, og som regel alltid med gode og tydelige svar på det folk lurte på. I partiarbeidet var han blant de mest kunnskapsrike og var en inspirator for de yngre.

Sammen var Lasse og Hanne et par som strålte. Lasse kunne samtidig være skarp i diskusjoner og hadde sine meningers mot, mens Hanne var av den litt mer rolige typen. De var begge det en sterk arbeiderbevegelse trenger.

Nå sitter Stovner Arbeiderparti tilbake med et tap av to flotte medlemmer. Våre tanker går i dag først og fremst til barn, barnebarn og oldebarn som har mistet to som sto dem så nær og kjær. Vi lyser fred over Hanne og Lasse sitt gode minne.

Rashid Nawaz, Brit Axelsen, Britt Lindhart og Norvald Mo – mangeårige partivenner i Stovner Arbeiderparti