Foto:
Foto:Bilde 1 av 6
Foto:
Foto:Bilde 2 av 6
Foto:
Foto:Bilde 3 av 6
Foto:
Foto:Bilde 4 av 6
Foto:
Foto:Bilde 5 av 6
Foto:
Foto:Bilde 6 av 6

Informasjon fra Bydel Grorud desember 2021

Neste møte i Grorud bydelsutvalg er torsdag 16. desember kl. 18.

Møtet gjennomføres digitalt på Microsoft Teams.

Lenke på våre nettsider. Møtets agenda legges ut på våre hjemmesider uka før møtedato.

Dersom du vil holde innspill i åpen halvtime ber vi om at du melder deg på senest 16.12 klokka 15. Påmelding sendes til Gry Sjødin Neander, gry.sjodin.neander@bgr.oslo.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at tilskuere ikke har talerett i møtet.

Her er noen saker som behandles i møtet:

• Budsjett og økonomiplan 2022-2025

• Behandling av søknad om tildeling av driftsmidler til Rødtvet seniorsenter for 2022

Status koronavaksine
Status pr. 13. november 2021 er at 43.529 doser er satt i bydelen. 85 % av innbyggerne over 12 år har mottatt to doser.

Koronatest
Bydelens teststasjon står vanligvis på Grorud torg ved Shell-stasjonen hver uke. Det har imidlertid oppstått behov for at bilen sendes til steder hvor det er smitteutbrudd.

Fritidsklubbene i romjulen

AMMERUDKLUBBEN
Åpningsdager mandag 27. – torsdag 30. desember
Kl. 16.00 – 20.00
Alder: 5. – 10. trinn

Aktiviteter:
Åpen klubb med spill, bordtennis, biljard osv.

KALBAKKENKLUBBEN
Åpningsdager mandag 27. – torsdag 30. desember
Kl. 12.00 – 16.00
Alder: 5. – 10. trinn

Aktiviteter:
Åpen klubb med spill, bordtennis, biljard osv.
Hobbyaktiviteter; lage julepynt
Playstation og VR-briller
Julefilm
Vafler og kakao

RAVEN ROMSÅS
Åpningsdager mandag 20. – torsdag 23. desember
Kl. 16.00 – 20.00
Alder: 5. – 10. trinn

Aktiviteter:
Åpen klubb med spill, bordtennis, biljard osv.

MUSIKKSTUDIO PÅ FYRHUSET
Åpningsdager: Mandag 27. – torsdag 30. desember
Tid: 12:00 – 18:00
Alder: 10 – 20 år

Ta kontakt på fyr.aktivigrorud på Instagram for å booke tid.

Det skjer på Romsås senter

Romjulsaktiviteter

Den lokale aktøren Voice of Lalibela skal sammen med Romsås Frivilligsentral arrangere aktiviteter på Romsås senter gjennom romjulen 2021. De kommer til å ha arrangementer særlig rettet mot barn og unge.

Utemøbler
Høsten 2021 har Områdeløft Romsås, Sameiet Romsås senter fellesanlegg ved Newsec og Lala Tøyen startet et fellesprosjekt for å programmere eksisterende uteområder på nytt. Resultatet av dette er at det er satt ut nye møbler, planter og søppelkasser rundt Romsås senter. Disse kan brukes av alle, året rundt! Prosjektet gjennomføres på bakgrunn av flere medvirkningsprosesser hvor beboere har ønsket seg gode sittegrupper. Det kommer flere spennende møbler i løpet av 2022.

Utprøving av sosial sone
Inne på senteret har Områdeløft Romsås fått tillatelse fra Oslo Eiendomssenter AS til å sette opp møbler og bøker/spill i sentergaten. Dette er en test for hvordan det vil fungere å ha en sosial sone inne på senteret. Møblene skal stå fremme til februar 2022 i første omgang.

Endringer i barnevernsloven

Fra 2022 blir det endringer i barnevernsloven. Disse endringene krever at administrativ og politisk ledelse i kommunene involverer seg mer i barnevernet, og loven tydeliggjør kommunenes ansvar for det forebyggende arbeidet. Det forventes mer systematikk og koordinert arbeid i hele oppvekstfeltet. Fra statlig hold forventes det derfor en «oppvekstreform» i kommunen. Vi har tyvstartet på dette arbeidet, og er veldig klar for å starte reformen offisielt i det kommende året. Vi vil informere mer om dette arbeidet utover i 2022.

Deltakelse i arbeidslivet for personer med tidligere eller nåværende rusavhengighet

I høst fikk NAV Grorud tilskudd fra Statsforvalteren til et prosjekt om arbeid og rus. Prosjektet har oppstart januar 2022.

I prosjektet tilbyr vi tidligere og nåværende rusavhengige i bydelen en mulighet til å kunne inkluderes i arbeidslivet i større grad. Dette inkluderer å vurdere arbeidsevnen til hver enkelt og få dem videre over i arbeidsutprøving og/eller arbeidsrettede tiltak.

Dette skal bidra til økt livskvalitet og bedre selvfølelse, og gi en tilhørighet i et fellesskap med trygg relasjonsbygging. Tiltakets hovedmålsetting vil være å tilby rusavhengige arbeidstrening, kartlegging og avklaring, samt sysselsetting i egen bydel.