Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Informasjon fra Bydel Grorud september 2022

Grorud bydelsutvalg har møte torsdag 22. september kl. 18.

Møtet holdes i Kultursalen, Grorud flerbrukshus, Grorudveien 7. Møtets agenda finner du her.

Dersom du vil holde innspill i åpen halvtime ber vi om at du melder deg på senest 22.09 klokka 15.
Påmelding sendes til politikk@bgr.oslo.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at tilskuere ikke har talerett i møtet.

Saker til behandling:
• Godkjenning av innkalling og dagsorden 09-22
• Godkjenning av møteprotokoll
• Informasjon fra bydelsdirektør 09-22
• Fremdrift kultur- og frivillighetsplan 2023-2026
• Høringsuttalelse – forslag til ny høyhusstrategi for Oslo
• Høringsuttalelse fra Bydel Grorud – Kunnskapsgrunnlaget om ernæring for personer med rusproblemer i Oslo
• Høringssvar – SaLTo-modellen – samarbeidsmodell for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid overfor ungdommer
• Suppleringsvalg til Eldrerådet
• Suppleringsvalg Arbeiderpartiet
• Valg av representant fra SV til driftsstyret Tiurleiken
• Oppfølging av Bydel Groruds ungdomskonferanse
• Rekruttering av barn til barnehage på Romsås – behandling av plan
• Servicebygg på Kalbakken og Bjøråsen – uttalelse fra Grorud bydelsutvalg
• Uanmeldt tilsyn Ammerudlunden sykehjem juni 2022
• Økt pedagogdekning til bydelens barnehager
• Orienteringssaker

Møtet i Grorud bydelsutvalg holdes torsdag 22.9 i Kultursalen, Grorud flerbrukshus, til venstre i bildet.
 Foto: Akers Avis Groruddalen

Møtet i Grorud bydelsutvalg holdes torsdag 22.9 i Kultursalen, Grorud flerbrukshus, til venstre i bildet.
Foto: Akers Avis Groruddalen

Du finner alle saksdokumenter på einnsyn.no og bydelens nettsider

Vel møtt!

Anders Røberg-Larsen
Bydelsutvalgets leder

Ayub Tughra
Bydelsdirektør

Oslostandard for pårørendesamarbeid

Sommeren 2022 sendte vi ut informasjon- og kartleggingsskriv til nærmeste pårørende for alle tjenestemottakere som har tilrettelagte tjenester i bydelen.

Tema var Oslo kommunes Oslostandard for pårørendesamarbeid, og for å kartlegge eventuelt ønske om opprettelse av pårørenderåd.

Bydelen ønsker å opprette et pårørenderåd for å bidra til tettere dialog, sikre medvirkning og bidra til forventningsavklaring. Vi vil foreta en gjennomgang av tilbakemeldinger i løpet av høsten.

Foto: Privat

Foto: Privat

Norges første junior-VM-medalje i taekwondo på 18 år

Grorud-jenta Amina Hammich tok i august Norges første junior- VM-medalje i taekwondo på 18 år.

Nå vil hun gå foran som et eksempel på at kjønn og religion ikke skal hindre jenter i å delta i den mannsdominerte idretten. Gratulerer Amina – vi er så stolte av deg!

Se innslag i NRK-sporten på https://tv.nrk.no/serie/sportsrevyen/2022
Dato: 18. september fra 11 minutter ut i sendingen.

Dialogmøte i regi av Ungdomsrådet og Deichman Romsås

Det ble holdt et dialogmøte for ungdom 15. juni.

Tittelen var «Hva er det som gjør at Pride-flagget stadig blir fjernet og påtent?» «Opplever skeive mye hets i barne- og ungdomstiden?» «Hvordan er det å vokse opp som skeiv med minoritetsbakgrunn?».

Dialogmøtet var en panelsamtale som ble ledet av Rose og Aurora fra Grorud Ungdomsråd. Med i panelet var Stephen Adom fra organisasjonen Skeiv Verden og musikkritiker og DJ Faduma Mohamud.

Ungdomsrådet tok utgangspunkt i erfaringer og spørsmål de har innhentet fra unge i eget lokalmiljø.
Samtalen tok for seg fordommer og stereotypier knyttet til det å være skeiv, samt vandalisme av Pride-flagget. Avslutningsvis var det mulighet for publikum å stille spørsmål og dele egne erfaringer.

I for- og etterkant av samtalen underholdt DJ-sett av Faduma, også kjent som DJ asdfghjkl. Billedkunstner Cecilia Salinas stilte ut verk på biblioteket som problematiserer samme tematikk.

Bydel Grorud vil sammen med Ungdomsrådet arrangere seks dialogmøter med temaer om hatytringer og hatprat på ungdomsklubbene i bydelen høsten 2022. Prosjektet er støttet av Bufdir.

Oppgradering av bydelsanlegg (grønnstruktur) på Flaen

Bydel Grorud har med hjelp fra Bymiljøetaten og Agaia oppgradert bydelsanlegget på Flaen (et grøntområde mellom Flaengrenda og Flaenveien).

I hovedsak er det fjernet villnis, rustent gjerde og tilrettelagt for en gruslagt sti. Stien fungerer som en passasje mellom de nevnte veiene. Fra før av er det en ballbinge på eiendommen. I fortsettelsen kan det legges til rette for minimedvirkning om hva den resterende plassen på grønnstrukturen kan benyttes til.

Det er da aktuelt å invitere nærliggende borettslag. Det kommer mer info om når vi starter med dette.

Rehabilitering av nærmiljøhuset på Romsås

Rehabiliteringsarbeidet i det gamle nærmiljøhuset på Romsås er påbegynt.

I de nye lokalene skal det være mulig å arrangere kurs, møter, kulturaktiviteter og ikke minst skape sin egen arbeidsplass. Det er Boligbygg som står for den fysiske oppgraderingen på bestilling fra bydelen. Det nye huset gjenåpnes sommeren 2023.

Velkommen til Fotavtrykket nabolagshage

Fra grå grusplass til en grønn hage.

Har du sett det vakre området på Romsås som byr på spennende fasiliteter og spiselige vekster?

Fotavtrykket nabolagshage er et initiativ fra Skolehageforeningen i Bydel Grorud og Bærekraftsforeningen, som gjennom samarbeid med Områdeløft Romsås og Grorud, Bymiljøetaten i Oslo kommune og OsloTrær har blitt til et kjempefint nærmiljøprosjekt.

Vi heier på den engasjerte gjengen og håper på mange år med aktiviteter rett ved Svarttjern og Emanuelfjell borettslag. Se gjerne filmen laget av GROW medielab som forteller mer om prosjektet på bydelens Facebooksider!