GOD LØSNING: Helle Christin Nyhuus er leder i Lektorlaget. Hun er godt fornøyd med Utdanningsdirektoratets løsning. (Foto: Fartein Rudjord/Lektorlaget)
GOD LØSNING: Helle Christin Nyhuus er leder i Lektorlaget. Hun er godt fornøyd med Utdanningsdirektoratets løsning. (Foto: Fartein Rudjord/Lektorlaget)Bilde 1 av 1

Beholder fraværsgrensen

Det har vært mye diskusjon rundt fraværsgrensen på videregående skole siden den ble innført av Solberg-regjeringen. Blant annet har grensa på 10 prosent ugyldig fravær blitt kritisert fordi den særlig går ut over de mindre fagene. Nå er det besluttet å beholde den.

Alternative løsninger for fraværsgrensa har blitt diskutert, blant annet ved å øke grensa for hvor mye fravær man kan ha før man ikke lenger får karakter. Nå anbefaler Utdanningsdirektoratet å beholde fraværsgrensa i dagens form. Kritikken om kravet om legeerklæring ved sykdom har høstet kritikk og skal ses nærmere på. Lektorlaget er blant de som er godt fornøyd med avgjørelsen.

– Vi er svært fornøyde med at vi er blitt lyttet til, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Lektorlaget mente at ingen av de foreslåtte endringene for fraværsgrensa var gode nok og er fornøyd med at Utdanningsdirektoratet lyttet til deres innvendinger.

– Dagens regler har vært en suksess. Reglene har ført til at flere elever har vært mer til stede på skolen, og at de har fått bedre karakterer. Vi er glade for at dagens fraværsgrense på 10 prosent skal bestå, sier Nyhuus.

Forslaget som Utdanningsdirektoratet sender over innebærer i tillegg at elever kan unntas visse type fravær mot dokumentasjon og at elever skal være mest mulig på skolen for å få god oppfølging både faglig og sosialt. Direktoratet skal også se nærmere på hvordan en ordning med egenmelding med kvote kan fungere og samtidig ivareta fastlegene. Den øvre grensen for hvor mye dokumentert fravær som kan unntas skal også sees nærmere på.

Upopulær blant elever

Ordningen med fraværsgrense har vært upopulær blant elever, som har reagert på at all form for fravær vurderes likt. Dermed har det ikke spilt noen rolle om man har vært borte på grunn av skulk, sykdom, politisk arbeid eller toppidrett.

Fraværsgrensa ble innført i 2016 og går hovedsakelig ut på at udokumentert fravær i et fag over 10 prosent vil gjøre at du mister retten til å få standpunktkarakter i faget. For å få dokumentert fravær ved sykdom, må man ha sykemelding fra lege.