Diskusjon om hvor frivillighetsmidler skal gå. Enighet til slutt i Bjerke bydelsutvalg

Frivillighetsmidler og grønne midler ble fordelt under sist møte i Bjerke bydelsutvalg. Der ble det uenighet mellom de blågrønne samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet de Grønne, og de rødgrønne partiene Rødt, SV og Arbeiderpartiet.

Søknadslista til årets pott med frivillighetsmidler er lang. For enkelte søkere måtte bydelen skuffe, men for noen ble det ekstra kroner i potten.

– Vi hadde 1,9 millioner kroner å fordele i frivillighetsmidler og hadde fått inn søknader på 1,8 millioner. Da fikk vi muligheten til å flytte litt på midlene, sier BU-leder Egil Husmo (H).

Det ble ikke en helt rett fram-sak. Venstresiden og de borgerlige partiene var nemlig ikke helt enige om hvor pengene skulle gå.

– Venstresiden ønsket å satse litt mer på Linderud. Som kjent er det en del utfordringer der. Borgerlig side ønsket å prioritere Hudøy for tre skoler; Vollebekk, Løren og Refstad, samt E-sport. Vi ønsker å jobbe litt forebyggende for å unngå at det blir behov for nye satsinger i de områdene, forklarer han.

Enige – til slutt

Spørsmålet politikerne derfor måtte finne ut av ble følgende: skal flere ressurser rettes mot Linderud og Veitvet, der man vet at det er utfordringer i dag, eller skal man bruke penger i områder med stor boligutbygging og lav dekning av aktivitetstilbud, men som i dag ikke har like store utfordringer?

– Det ble et enstemmig BU til slutt. Vi fikk med oss venstresiden på å satse mer på forebyggende i denne anledningen, røper Husmo.

Det var drøyt 55.000 kroner som diskusjonen sto om i BU-møtet, ellers var partiene enige i fordelingen. Husmo minner samtidig om at de som ønsker støtte fortsatt har muligheter i bydelen.

– Vi har såkorn-midler. De deles ut av HUSK (Helse, ung-, sosial- og kulturkomiteen) fortløpende til arrangementer og events lokalt. De er ikke så godt kjent, men man finner mer informasjon om de midlene på bydelens nettsider, sier Husmo.

Trafikken på Ulven

Både i åpen halvtime og i begynnelsen av møtet ble trafikk trukket fram. Det gjelder spesielt trafikken på Ulven, der det er både busser, tungtrafikk i forbindelse med bygging, personbiler og fotgjengere som beveger seg.

David Aas Correia, styremedlem Ulven Park borettslag, tok opp utfordringene med trafikksikkerheten i Ulvenveien i åpen halvtime. Tidlig i BU-møtet fulgte Tina Espejord (Ap) opp med et forslag om å få kartlagt området og få sikret trafikksikrende tiltak. Det fikk hun hele BU med seg på.

– Det er absolutt et behov for å få gjort noe med sikkerheten der. Underveis ble det også litt debatt om behovet for et lyskryss ved fotgjengerfeltet på Ulven. Det må nok utredes litt, men det hadde nok vært veldig positivt, understreker Husmo.