STOVNER: Oslo politidistrikts Enhet Øst sier at det er lagt ned store ressurser i etterforskningen og forebyggende arbeid for å oppklare sakene og forhindre eventuelle represalier. Politiet mener befolkningen er trygge i Groruddalen. Her med etterretningsleder Harald Bøhler (t.v.) og leder i Enhet Øst, John Roger Lund. Foto: Sindre Veum Apneseth
STOVNER: Oslo politidistrikts Enhet Øst sier at det er lagt ned store ressurser i etterforskningen og forebyggende arbeid for å oppklare sakene og forhindre eventuelle represalier. Politiet mener befolkningen er trygge i Groruddalen. Her med etterretningsleder Harald Bøhler (t.v.) og leder i Enhet Øst, John Roger Lund. Foto: Sindre Veum ApnesethBilde 1 av 1

Politiet om knivstikkingene:

– De anser at det er liten sjanse for å dø