Heidi Trøen fra visjonsgruppa i Groruddalen Miljøforum har tatt turen til avishuset for å gå gjennom noen tidligere reportasjer som er laget rundt temaet byutvikling og samferdsel i Groruddalen. Rapporten som hun sitter med er helt fersk og viser at Groruddalen ikke sitter igjen med noe av betydning etter en årelang innkreving av bompenger i nettopp Groruddalen.
Heidi Trøen fra visjonsgruppa i Groruddalen Miljøforum har tatt turen til avishuset for å gå gjennom noen tidligere reportasjer som er laget rundt temaet byutvikling og samferdsel i Groruddalen. Rapporten som hun sitter med er helt fersk og viser at Groruddalen ikke sitter igjen med noe av betydning etter en årelang innkreving av bompenger i nettopp Groruddalen.

Bompengesjokket: Dette går pengene til

Pengene som samles inn fra bomstasjonene – hva brukes de til?

«Oslopakke 3 er en overordnet plan for finansiering av infrastrukturtiltak og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Pakken er en lokalpolitisk avtale mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Oslopakke 3 skal reforhandles våren 2024, der blant annet fornyet gjennomgang av portefølje, måloppnåelse og finansiering, samt forlengelse av avtaleperioden for Oslopakke 3 blir temaer.»

(Tekst hentet fra rapporten «Bompenger Fjellinjen – fordeling Oslo Øst vs. Oslo Vest».)

Prosjekter og tiltak i Byvekstavtalen og Oslopakke 3:

E18 Vestkorridoren: Samlet kostnad 55-60 milliarder kroner.

• E18 Vestkorridoren første etappe: Lysaker-Ramstadsletta.

• E18 Vestkorridoren andre etappe: Ramstadsletta-Nesbru.

• E18 Vestkorridoren tredje etappe: Nesbru-Drengsrud.

Lokale veitiltak i Oslo (henter midler fra Oslopakke 3, byvekstavtalen og Oslo kommune):

• Kollektivprioriteringer.

• Sykkel (ingen tiltak i Groruddalen i perioden).

• Trafikksikkerhet.

• Røatunnelen: Ikke finansiert, gatekonsept bevilget med 479 millioner kroner.

Store kollektivtiltak i Oslo:

• Trikk + signalsystem T-bane + Oslo-Lillestrøm-Kjeller.

• Majorstuen stasjon: 499 millioner kroner fra bompenger

• Fornebubanen: 26,4 milliarder kroner, 7 milliarder fra bompenger.

• T-baneforlenelse til Lørenskog. Prosjektkostnad 8,4 mrk. kr. Ikke prioritert.

Hittil i Oslopakke 3

Oppgradering av Jernbanetorget (2009): Pris ca. 300 millioner.

Bompenger brukes til drift av kollektivtilbudet: Siden 2009.

Operatunnelen (2010): 5,9 milliarder kroner for hele prosjektet (startet i 1990).

Oppgradering av Vogts gate: (2012).

Kolsåsbanen: 2,9 milliarder kroner (2014).

Bygging av Dronning Eufemias gate (2015).

Lørenbanen: 1,4 milliarder kroner (2016).

Oppgradering og nye trikker: 8 milliarder kroner (2021).

Bompengesjokket: Groruddalen betalte inn 8 milliarder – uten å få noe tilbake

I fremtiden (2024-2027)

Inntekter

2024: 8.241 millioner kroner totalt (4.710 millioner kroner bompenger)

2025: 8.728 millioner kroner totalt (4.260 millioner kroner bompenger)

2026: 7.934 millioner kroner totalt (3.960 millioner kroner bompenger)

2027: 7.296 millioner kroner totalt (3.690 millioner kroner bompenger)

Totalt i perioden: 32.199 millioner kroner totalt (16.620 millioner kroner bompenger)

Kilde:

Rapporten «Bompenger Fjellinjen – fordeling Oslo Øst vs. Oslo Vest».

Research utført desember 2023 ved IAJ Consulting på vegne av Groruddalen Miljøforum.

Tall er hentet fra Statens vegvesen.