Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Fakkeltog mot planene

Det er mange som lar seg opprøre av sykehusplanen for Oslo, derfor arrangeres det et fakkeltog i protest mot Gaustad-planen førstkommende tirsdag. Det vil gå fra Jernbanetorget klokka 17.00, med det naturlige målet utenfor Stortinget.

– Vi har invitert alle partiene til å tale, og jeg kan ihvertfall garantere at Rødt vil holde appell, sier Maren Rismyhr.

Bak fakkeltoget står blant annet Fagforbundet OUS, samt flere av arbeidstakerorganisasjonene der, LO Oslo, Oslo Legeforening, Aker Sykehus Venner, Redd Ullevål Sykehus og Redd Helsetjenestene.

– Hvorfor bør man stille opp i dette fakkeltoget, Maren?

– Det er en måte å vise at det er stor motstand mot dette forslaget. Det er så utrolig viktig at man ser sammenhengen mellom det å legge ned Ullevål, og at Groruddalen ikke får komme tilbake til Aker.

Også Bjørn Wølstad-Knudsen fra Fagforbundet OUS oppfordrer så mange som mulig til å komme og støtte oppropet.

– Vi ser at vi ikke får det vi mener er nødvendig for et effektivt sykehus. Nå frykter vi for fagmiljøene, og at arbeidsgiver sikrer ikke overgangen godt nå.

I verste tilfellet ender man med at sykehuset blir viktigere enn pasientene:

– Vi opplever at ledelsen er mer opptatt av prestisjeprosjektet enn å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for hele Oslos befolkning.

Wølstad-Knudsen påpeker at det jo er litt unikt at arbeidsorganisasjonene slår seg sammen og går i bresjen for et slikt arrangement.

– Rett og slett en utrolig viktig sak for Oslos befolkning.