– Vi har bestemt oss for å støtte reguleringsforslaget til byrådet, sier Venstres Haakon Riekeles. Foto: Code Arkitektur / Sturlason, Oslo kommune
– Vi har bestemt oss for å støtte reguleringsforslaget til byrådet, sier Venstres Haakon Riekeles. Foto: Code Arkitektur / Sturlason, Oslo kommuneBilde 1 av 1

Høyre går imot, men Venstre støtter byrådet:

– Med den store fine bakgården og de store leilighetene kan dette bli et ordentlig eldorado og et kjempeløft for området