TORSDAG 20. MAI: Slik er smittesituasjonen i Oslo og Groruddalen torsdag. Foto:
TORSDAG 20. MAI: Slik er smittesituasjonen i Oslo og Groruddalen torsdag. Foto:Bilde 1 av 2
Foto:
Foto:Bilde 2 av 2

Groruddalen ikke lenger på smittetoppen

Lenge var Groruddalen, og spesielt Bydel Stovner, det området i Oslo med mest smitte. Slik er det ikke lenger.

Søndre Nordstrand har nå mer smitte enn Groruddalen, og med unntak av Bydel Stovner ligger nå dalens bydeler på samme eller lavere smittenivå som flere andre bydeler i Oslo. Lavest smittetall av alle har Bydel Grorud, med Bjerke hakk i hel.

Det er fortsatt for tidlig å se effekten av langhelgen og 17. mai-feiringen. Helsemyndighetene anslår at man først ser effekten etter en til to uker. I tillegg er det ventet noe etterslep fordi færre tester seg når det er fri og helligdager.

Bydel Grorud har de siste to ukene registrert 39 smittetilfeller. Det tilsvarer 140,8 smittede per. 100.000. De siste to ukene har det ikke blitt registrert flere enn seks tilfeller på en dag. Det skjedde 18. mai. Aldersgruppen 20-29 år har flest smittetilfeller. Det er ikke registrert noen smittede over 59 år de siste to ukene.

Bydel Bjerke har hatt en kraftig nedgang i smitten de siste to ukene, og torsdag 20. mai var det registrert 50 smittede i bydelen. Det tilsvarer 149,6 smittede per. 100.000. De siste to dagene har derimot hatt de høyeste daglige registreringene i perioden, da henholdsvis syv og seks personer ble registrert smittede. Som i Bydel Grorud er det flest smittede i aldersgruppen 20-29 år. I tillegg er en person i gruppen 60-69 år og en i gruppen 70-79 år registrert som smittet.

Bydel Alna har en flatere utvikling enn de to øvrige bydelene, men også her går smitten ned. Totalt har 87 personer blitt bekreftet smittet de siste to ukene. Det tilsvarer 174,7 smittede per. 100.000. Smitten er jevnt fordelt blant aldersgruppene under 60 år. Ingen over 60 år er registrert som smittet.

Bydel Stovner ligger fortsatt på smittetoppen i Groruddalen. Torsdag var 80 personer bekreftet smittet de siste to ukene. Det tilsvarer 240,1 smittede per. 100.000. Etter et par dager med flere smittede, med en topp 12. mai, synker smitten igjen i bydelen. Aldersgruppene 20-29 og 30-39 har mest smitte. Det er ingen over 59 år som har blitt registrert som smittede de siste to ukene.

Smitten i Oslo

Tall fra Oslo kommune. Gjelder for torsdag 20. mai. Antall smittede. Antall smittede pr. 100.000 i parentes.

Bydel Grorud: 39 (140,8)
Bydel Bjerke: 50 (149,6)
Bydel Alna: 87 (174,7)
Bydel Stovner: 80 (240,1)
Groruddalen: 256 (177,5)

Bydel Frogner: 82 (138,4)
Bydel Gamle Oslo: 84 (143,2)
Bydel Grünerløkka: 140 (224,3)
Bydel Nordre Aker: 67 (125,9)
Bydel Nordstrand: 75 (143)
Bydel Østensjø: 70 (137,8)
Bydel Sagene: 57 (126,4)
Bydel Søndre Nordstrand: 126 (321,9)
Bydel St. Hanshaugen: 56 (138,6)
Bydel Ullern: 34 (98,4)
Bydel Vestre Aker: 46 (90,5)
Oslo: 1.093 (158,5)