James Stove Lorentzen (H)
James Stove Lorentzen (H) FOTO: ¯rjan BrageBilde 1 av 1

Ingen løsning for småhusplanen

Meklingen mellom Oslo kommune og NVE hos Statsforvalteren har ikke ført fram. Dermed gjelder byggeforbudet i småhusområdene fortsatt. Småhusplanen sendes nå til Kommunaldepartementet for endelig avgjørelse.

– Vi håper departementet vil behandle saken raskt, slik at byggeforbudet ikke blir stående lenger enn nødvendig, sier byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen.

Småhusplanen ble vedtatt av Oslo bystyre i slutten av september med bredt flertall, men NVE kom med innsigelser grunnet bekymringer for naturfare. Det er spesielt bekymringen for flom og skred som har vært avgjørende. Nå blir det Kommunaldepartementet som får avgjøre skjebnen til planen.

– Vi hadde håpet på å komme fram til en felles enighet med NVE. Kommunen mener at hensynet til naturfare er ivaretatt i planen og igjennom ROS-analysen som er gjennomført. Siden vi ikke kom fram til en felles løsning i meklingen, så vil departementet avgjøre dette, sier byråd Stove Lorentzen.

Om småhusplanen ikke blir godkjent av Kommunaldepartementet, vil byggeforbudet forbli til en ny småhusplan kan komme på plass. I så fall vil byggeforbudet bli stående.