Rektor Ingvild Fredbo (i midten) og biblioteklærer Ingeborg Anly tar imot Leseprisen fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).
Rektor Ingvild Fredbo (i midten) og biblioteklærer Ingeborg Anly tar imot Leseprisen fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). FOTO: Bo B. RandulffBilde 1 av 2
En stolt gjeng i leseteamet på Nordtvedt: Rektor Ingvild Fredbo (fra venstre), Else Devold, Ingeborg Anly og Randi Franciska Sundal Opkvitne.
En stolt gjeng i leseteamet på Nordtvedt: Rektor Ingvild Fredbo (fra venstre), Else Devold, Ingeborg Anly og Randi Franciska Sundal Opkvitne. FOTO: Kjetil JørveBilde 2 av 2

Lesepris til Nordtvet skole. – Lesing er løftet til noe betydningsfullt og viktig, sa kunnskapsministeren

Nordtvet skoles lesesatsing fikk velfortjent heder fra kunnskapsministeren ved overrekkelsen av Leseprisen 2024.

(STAVANGER): Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) skrøt uhemmet av Nordtvet skoles lesesatsing da hun delte ut Leseprisen 2024 i forbindelse med Nasjonal lesekonferanse i Stavanger denne uken.

— Skolens ledelse har involvert alle ansatte og skapt en kultur for lesing, med bevisstgjøring av både elever og foresatte. Lesing har i fellesskap blitt løftet til noe betydningsfullt og viktig, sa Nessa Nordtun, og trakk spesielt fram Nordtvet skoles satsing på skolebiblioteket.

Rørt rektor

Rektor Ingvild Fredbo ved Nordtvet skole var tydelig beveget da hun tok imot prisen.

— Stort sett snakker man om alt som er vanskelig i Groruddalen. Å satse så kompromissløst på lesing som vi har gjort har vært et eventyr, et under! Vi har fått på plass et fantastisk skolebibliotek, og elevene er så stolte av det, understreket Fredbo.

Siden høsten 2023 har skolen lagt alle andre faglige strategier til side og satset alt på lesing i alle fag. Fredholm takket spesielt skolens leseteam for arbeidet de har gjort med satsingen det siste året, blant annet ved å tilby elevene morgenåpent bibliotek hver dag.

En stolt gjeng i leseteamet på Nordtvedt: Rektor Ingvild Fredbo (fra venstre), Else Devold, Ingeborg Anly og Randi Franciska Sundal Opkvitne. FOTO: Kjetil Jørve

Best på skolebibliotek

Biblioteklærer Ingeborg Anly har vært helt sentral i både utviklingen av biblioteket og resten av lesesatsingen på Nordtvet. I sin del av takketalen la hun vekt på nødvendigheten av skolebibliotek, særlig i bydeler med store forskjeller:

— Det er ikke en selvfølge at elevene våre kommer fra hjem med hyller fulle av bøker. Lesing er all kunnskaps mor, og det er vårt ansvar å sikre barna like muligheter til samfunnsdeltakelse, sa Anly.

Hun får støtte fra forskningshold:

— Nordtvet skoles satsing på lesing og skolebibliotek er forbilledlig. Ved å være tydelige på at «vi er en skole som leser», bygger skolen en identitet som lesere hos både elever, ansatte og foresatte, poengterte Kjersti Lundetræ, leder for Nasjonalt lesesenter, som står bak Leseprisen.

Unik lesesatsing

«Vi er en skole som leser» er mottoet for satsingen på Nordtvet, og den består av tre hoveddeler:

1) Pedagogiske tiltak med blant annet internkursing og lesefremmende tiltak på klasse- og skolenivå. Lesing er ikke en pauseaktivitet, men noe som står helt sentralt i undervisningen.

2) Økt bevissthet om hvordan skolen snakker om betydningen av lesing overfor elever og foreldre.

3) Skolebiblioteket er skolens hjerte og et fristed som skiller seg fra klasserommet, og der elevene har faste bibliotektimer. Og i biblioteket er det bøker som gjelder.

— Vi har droppet spill og digitale tilbud og heller bygget et koselig bibliotek med en rik boksamling, gode åpningstider og uten gebyrer og purrebrev, forteller Ingeborg Anly. Møblene er gjenbrukt, slik at pengene kunne brukes på bøker. Anly legger til:

— Målet er at elevene skal kunne lese godt, regne litt og ellers oppføre seg bra. Får vi til dette, har de alle forutsetninger for å klare seg godt i det videre utdanningsløpet.

Nordtvet skoles lesesatsing:

• Motto: «Vi er en skole som leser»

• Skolebiblioteket er døpt «Biblo» etter forslag fra klasse 2a

• Alle 400 elever har bibliotektimer i timeplanen

• I tillegg har Biblo morgenåpent og drop in-timer

• Alle lærere, elever og foresatte er involvert i leseprosjektet

• Skolen samarbeider med NAFO/OsloMet

• Prosjektet har ingen sluttdato