Bredtveit fengsel Foto: Øystein Kielland
Bredtveit fengsel Foto: Øystein KiellandBilde 1 av 3
FRYKTER FOR NÆRSKOGEN: Et nytt gigantfengsel der kvinnefengslet står i dag vil jevne Bredtvetskogen med jorda. Foto: Ørjan Brage
FRYKTER FOR NÆRSKOGEN: Et nytt gigantfengsel der kvinnefengslet står i dag vil jevne Bredtvetskogen med jorda. Foto: Ørjan BrageBilde 2 av 3
BREDTVET-PLANENE: Slik ser fengselsforslaget på Bredtvet ut i kartform. Et forslag som vil rasere nærskogen, og har møtt bred og høylytt motstand i Groruddalen. Foto: Statsbygg/Asplan Viak
BREDTVET-PLANENE: Slik ser fengselsforslaget på Bredtvet ut i kartform. Et forslag som vil rasere nærskogen, og har møtt bred og høylytt motstand i Groruddalen. Foto: Statsbygg/Asplan ViakBilde 3 av 3

Vurderer fem nye fengselstomter...

Men Bredtvet står fortsatt på lista

Statsbygg har fått inn 50 tomteforslag som alternativer til Bredtvet som mulige lokasjoner for et nytt Oslo kretsfengsel. Den lista er nå redusert til fem – i tillegg til at Bredtvet fremdeles står som et alternativ.

Statsbygg jobber på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet med å finne tomt til et fengsel som kan erstatte dagens fengsel på Grønland. Det nye fengsel skal sikre varetekts- og soningsplasser for Oslo, På grunn av den kritiske tekniske tilstanden ved «Botsen» haster det med å finne ny tomt.

«Statsbygg søkte etter tomter sommeren 2021 og fikk inn 50 tomteforslag fra kommuner og private. Disse, og tomter fra tidligere tomtesøk, er vurdert etter egnethet, risiko og kostnad», skriver Statsbygg. Dermed er Bredtvet fortsatt på lista.

Statsbygg skriver også at spesielt avstand og kjøretid til Oslo sentrum vært avgjørende for rangeringen av tomtene, fordi det er mye transport av innsatte til og fra Oslo fengsel. Etter en samlet evaluering har Statsbygg nå vurdert fem tomter som mulige alternativer til Bredtvet.

Det har vært massiv lokal motstand mot et nytt gigantfengsel på Bredtvet, både fra naboene rundt Bredtvet-skogen og fra begge de berørte bydelsutvalgene.

BREDTVET-PLANENE: Slik ser fengselsforslaget på Bredtvet ut i kartform. Et forslag som vil rasere nærskogen, og har møtt bred og høylytt motstand i Groruddalen.
 Foto: Statsbygg/Asplan Viak

BREDTVET-PLANENE: Slik ser fengselsforslaget på Bredtvet ut i kartform. Et forslag som vil rasere nærskogen, og har møtt bred og høylytt motstand i Groruddalen.
Foto: Statsbygg/Asplan Viak

De seks tomtealternativene

Tomtene som vurderes er i ikke-rangert rekkefølge:

• Haugenstua, Oslo (Gnr/bnr: 104/3)
• Mastemyr, Nordre Follo (Gnr/bnr 239/141)
• Heggedal, Asker (Gnr/bnr 70/35)
• Solvang, Lier (Gnr/bnr 161/26)
• Kroksrud, Ullensaker (Gnr/bnr 27/3)
• Bredtveit, Oslo (Gnr/bnr 91/1)