AVKJØL DEG HER: Monique Nyberget Hiller og Dan Paulsen anbefaler alle å ta turen til vannspeilet i stedet. Foto:
AVKJØL DEG HER: Monique Nyberget Hiller og Dan Paulsen anbefaler alle å ta turen til vannspeilet i stedet. Foto:Bilde 1 av 2
TØRRLAGT BEKK: Dan Paulsen fra Bymiljøetaten kan fortelle at vannmangelen i bekken Verdensparken skyldes fravær av nedbør. Her står han sammen med nestleder Monique Nyberget Hiller i Alnas bydelsutvalg. Foto:
TØRRLAGT BEKK: Dan Paulsen fra Bymiljøetaten kan fortelle at vannmangelen i bekken Verdensparken skyldes fravær av nedbør. Her står han sammen med nestleder Monique Nyberget Hiller i Alnas bydelsutvalg. Foto:Bilde 2 av 2

Sommertørke i Verdensparken

– men i Vannspeilet plaskes det

Som tidligere år har henvendelser om at det er mangel på vann i bekken i Verdensparken rent inn. Dan Paulsen fra Bymiljøetaten kan nå berolige med at det er helt naturlig.

– Lite nedbør fører til at det ikke er vann i bekken eller i dammen i Verdensparken. Det er derfor ikke feil i anlegget, men slik det skal være, sier Paulsen.

Bekken i Verdensparken er en del av et LOD-tiltak (Lokal overvanns disponering). Prinsippet går ut på at regnvann og annet overflatevann som går ned i kummer og overvannsledningene føres opp i åpne løsninger, slik at det kan fordrøyes på gressarealer, tas opp av trær og blomster eller fordampe.

I Verdensparken føres det vann inn i bekken fra overvannsledningen som ligger i Kurlandstien, men ved lange perioder uten regn blir denne tørr og det vil derfor ikke være vann i bekken.

– Det virker nok litt rart med en bekk som er tørrlagt i perioder, men det er veldig bra for overvannsnettet i Oslo, siden slike tiltak reduserer flom ved store mengder nedbør, sier han.

Bruk Vannspeilet

Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten har de siste årene vekslet på driften av bekker i Oslo kommune. Da parken sto ferdigstilt var ikke Vann- og avløpsetaten informert om at bekken er et LOD-tiltak, og trodde derfor det var noe feil da bekken var tørrlagt. Det ble da etablert et vannuttak i Kurlandstien slik at bekken kunne fylles med drikkevann i tørre perioder.

TØRRLAGT BEKK: Dan Paulsen fra Bymiljøetaten kan fortelle at vannmangelen i bekken Verdensparken skyldes fravær av nedbør. Her står han sammen med nestleder Monique Nyberget Hiller i Alnas bydelsutvalg.

TØRRLAGT BEKK: Dan Paulsen fra Bymiljøetaten kan fortelle at vannmangelen i bekken Verdensparken skyldes fravær av nedbør. Her står han sammen med nestleder Monique Nyberget Hiller i Alnas bydelsutvalg.

– Denne vannkrana skal ikke skrus på. Fyller man på med vann her, skaper man problemer lenger ned. Bymiljøetaten har nå tatt over ansvaret igjen, og vi har nøstet opp i hvorfor det er blitt fylt på med drikkevann, sier Paulsen.

– Ved lite nedbør som vi har nå kan jeg anbefale å bruke vannspeilet på Verdensplassen i stedet. Det har en annen funksjon og står klart med vann til alle som ønsker å dyppe seg.

Da Verdensparken ble anlagt som en del av Groruddals-satsingen var det et ønske om å få fram bekken, men også et sted lokalbefolkningen kan svale seg på varme dager og trygt la barna vasse.

– Verdensplassen hvor vi har vannspeilet med steiner stikkende opp av vannet man kan leke på, har en helt annen vannkvalitet enn vi finner i bekken. Rent og fint. Dette er plassen man bør gå til for å leke med og i vann i parken, oppfordrer nestleder i Alnas bydelsutvalg, Monique Nyberget Hiller.

Nedbørbasert bekk

En normal norsk sommer består av regelmessig regnvær, og da er både bekken og dammen fylt med vann.

– Ved dammen som ligger litt lenger ned i parken er det en pumpe. Den forstår at det er tørt i bekken når vannivået i dammen synker ettersom, nivået styres av vanntilførsel fra bekken, og da sender pumpa vann fra dammen og opp til toppen av bekken.

– I teorien skal det derfor alltid være vann i bekken dersom det er vann i dammen, men ved lite nedbør som i år vil det etter hvert ikke være nok vann, sier Paulsen.

Mens ved store mengder nedbør vil det bli mye vann, for mye for dammen å håndtere, og det vil da renne videre nedover til «våtmarksområdet».

– I dette området er det plantet blomster og trær som tar til seg mesteparten av vannet, mens resten renner videre over skolegården og ned i en kum som igjen fører vannet til overvannsledningen i Furustien, sier han.