Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Møte i Alna bydelsutvalg 25.3

Torsdag 25. mars er det igjen møte i bydelsutvalget. Møtet starter klokka 18.00, og gjennomføres som videomøte i Teams.

Møtet starter med åpen halvtime. Vil du delta?
Send en e-post til camillatomren@bal.oslo.kommune.no, innen torsdag 25. mars klokken 15.00. Du vil da motta en invitasjon til møtet. I åpen halvtime kan publikum stille spørsmål eller fremme synspunkter uten debatt.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med politisk koordinator Camilla Tomren, mobil: 928 82 933.

Saksdokumenter
Saksdokumentene ligger på einnsyn.no.

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Bydel Alna. Følg oss på Facebook!

Saker til behandling
Sak 21/21 Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 18.02.2021
Sak 22/21 Protokoller fra utvalg, komiteer og råd fra mars 2021 til orientering
Sak 23/21 Referat fra startmøte om budsjett 2021
Sak 24/21 Verbalvedtak 6/21 – Hjemmetjenestens rutiner for medisinhåndtering og eventuelle avvik
Sak 25/21 Lokal handlingsplan for psykisk helse – og rusarbeid 2021 – 2024
Sak 26/21 Oslostandard bomiljøtiltak
Sak 27/21 Forvaltning av frivillighetsmidler i Bydel Alna. Oppfølging av verbalvedtak 3/21.
Sak 28/21 Forslag til strategi for grønne tak og fasader- innspill fra Bydel Alna
Sak 29/21 Bestilling av oppstartmøte- Alnabruveien 3. Innspill fra Bydel Alna
Sak 30/21 Forslag fra SV om å erklære «Klima- og miljøkrise i Bydel Alna»
Sak 31/21 Årsrapport 2020 – Tilsynsutvalg 1 i Bydel Alna
Sak 32/21 Årsrapport 2020 – Tilsynsutvalg 2 i Bydel Alna
Sak 33/21 Årsrapport 2020 – Tilsynsutvalg 3 i Bydel Alna
Sak 34/21 Endring i FRP sin gruppe med innvirkning for representasjon i OKK

Informasjon fra bydelsdirektør Marius Trana.