Smittesituasjonen tirsdag 4. mai Foto: Oslo kommune
Smittesituasjonen tirsdag 4. mai Foto: Oslo kommuneBilde 1 av 2
Smittesituasjonen tirsdag 4. mai Foto: Oslo kommune
Smittesituasjonen tirsdag 4. mai Foto: Oslo kommuneBilde 2 av 2

Korona-situasjonen:

Nå er det Bydel Bjerke som har mest smitte

I Bydel Stovner faller smitten som en stein, men verre går det for Bydel Bjerke. De har nå flest smittetilfeller per. 100.000 i hele Groruddalen.

Syv måneder etter at byrådet stengte ned Oslo på grunn av høye smittetall, er tallene i Oslo nå på samme nivå som ved nedstengingen. På det meste var det over 1.000 tilfeller per. 100.000 i enkelte bydeler. Nå er det på det mest 439,8 tilfeller per. 100.000 på det meste, i Bydel Bjerke.

Bydel Grorud har tirsdag 4. mai registrert 102 smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer 368,1 tilfeller per. 100.000. I bydelen er smittetrykket høyest i de yngre aldersgruppene mellom 0-19 år. Det er også registrert tre tilfeller hos personer mellom 60-69 år og to tilfeller hos beboere over 80 år. Disse aldersgruppene har fått tilbud om vaksine.

Som nevnt har Bydel Bjerke det høyeste smittetallet i Oslo. Det er ingen stor økning, men nedgangen har stagnert i bydelen. De siste to ukene har bydelen registrert 147 nye smittetilfeller. Det tilsvarer 439,8 tilfeller per. 100.000. Smittetallene i bydelen har ligget på dette nivå de siste ti dagene. Smitten er jevnt fordelt i aldersgruppene, med noe flere tilfeller i aldersgruppen 10-19 år. Det er også en del smitte fram til 59 år. Fem personer mellom 60-69 år er registrert smittet. Dette er en aldersgruppe som har blitt tilbudt vaksine.

I Bydel Alna er det registrert 176 nye koronatilfeller de siste to ukene, som tilsvarer 353,4 per. 100.000. Smitten fordeler seg jevnt mellom alle aldersgrupper mellom 0-49 år. Det er registrert to tilfeller i aldersgruppen 60-69 år, og ett over 80 år. Disse gruppene har fått tilbud om vaksine.

Bydel Stovner har hatt en kraftig nedgang i antall smittetilfeller, og har de siste to ukene registrert 128 smittetilfeller. Det tilsvarer 384,2 tilfeller per. 100.000. I bydelen er det spesielt aldersgruppen 30-39 år som har mye smitte, men det er også en del smitte blant unge under 20 år. To personer i alderen 60-69 år er bekreftet smittet de siste to ukene.

Testing og vaksinering

Oslo kommune fører statistikk for prøvetaking, men tallene er forsinket med to uker. I uke 16 (19.-25. april) testet totalt 22.431 personer seg på teststasjoner i hele byen. Feberklinikken i Groruddalen, testsenter Rommen og testsenter Bryn testet til sammen 6.572 personer den uka. I tillegg kommer tester fra de ulike private tilbudene i Oslo.

Bydelene i Groruddalen vaksinerer nå personer i gruppe 7 (kun Bydel Alna), 8 og 9. Dette er personer i alderen 45-54, 55-64 og 65-74. I tillegg vaksinerer fastlegene personer med underliggende sykdommer. Vaksinesenterne tar også kontakt med personer i øvrige prioriteringsgrupper som de ikke har fått kontakt med.

Smittesituasjonen 4. mai

Slik fordeler smitten seg tirsdag 4. mai. Antall smittede siste to uker. Antall smittede per. 100.000 i parantes. Tall hentet fra Oslo kommune.

Bydel Grorud: 102 (368,1)
Bydel Bjerke: 147 (439,8)
Bydel Alna: 176 (353,4)
Bydel Stovner: 128 (384,2)
Groruddalen: 553 (383,4)

Bydel Frogner: 164 (276,7)
Bydel Gamle Oslo: 134 (228,4)
Bydel Grünerløkka: 230 (368,5)
Bydel Nordre Aker: 46 (86,5)
Bydel Nordstrand: 88 (167,8)
Bydel Østensjø: 100 (196,8)
Bydel Sagene: 58 (128,6)
Bydel Søndre Nordstrand: 142 (362,8)
Bydel St. Hanshaugen: 99 (245)
Bydel Ullern: 27 (78,1)
Bydel Vestre Aker: 60 (118,1)
Oslo: 1.701 (240,5)