SATT NED – HELE ÅRET: I mange år har det vinterstid vært 60-grense på Trondheimsveien. Nå settes farten ned hele året.
SATT NED – HELE ÅRET: I mange år har det vinterstid vært 60-grense på Trondheimsveien. Nå settes farten ned hele året.Bilde 1 av 1

Gode erfaringer: Nå blir det kun 60 km/t på Trondheimsveien. Hele året

Tiden for 70-grense på Trondheimsveien er forbi. Statens vegvesen har besluttet å sette ned fartsgrensa på Rv4 Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud permanent til 60 kilometer i timen hele året, og det har allerede startet.

– Dette er et tiltak som vi kan iverksette uten at det kommer med noen store ekstra kostnader, sier Hans Martin Asskildt, fungerende avdelingsdirektør Transport Øst i Statens vegvesen.

Farten er på vinterstid allerede redusert til 60 kilometer i timen, men når Østre Aker vei og E6 får satt opp fartsgrensen igjen, forblir fartsgrensa på Trondheimsveien 60 km/t.

– Det vi ser er at hastigheten går ned vinterstid, men vi ser samtidig at den ligger over fartsgrensa. Det som likevel er viktig å få med seg, er at det gjør den også når fartsgrensa er 70 km/t, understreker Asskildt.

Tall fra vinteren 2022-2023 viste at gjennomsnittsfarten på det aktuelle strekket lå på 64-69 kilometer i timen. Tilsvarende tall fra sommeren var på 72-75 kilometer i timen.

– Vi kommer til å følge nøye med på utviklingen og farten i området. Om vi ser at farten ikke er tilstrekkelig redusert, kan vi ha andre tiltak. En mulig løsning da er å sette opp fartstavler som viser hvor fort man faktisk kjører. Vi har erfaring fra andre steder med at det kan være et veldig effektivt tiltak for å gjøre bilistene mer bevisst på fartsgrensa, sier Asskildt.

Arbeidet fortsetter

Reduksjonen av fart på Trondheimsveien er bare første steg. Statens vegvesen har blitt bedt av Samferdselsdepartementet om å se på ulike tiltak for å bedre boforholdene for dem som bor langs Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud, i samarbeid med Oslo kommune.

– Det er personer som er utsatt for både støy- og støvproblemer. Vi har sett fra andre steder at reduksjon av hastighet bidrar til å redusere både støy og støv, forklarer Asskildt.

Nå skal Statens vegvesen sette seg ned med Oslo kommune for å finne ut av veien videre. I første omgang skal det lages en prinsippavklaring for strekningen.

– Da skal vi finne ut av hva den fremtidige bruken av veien skal innebære og den stegvise veien mot fortrinnsvis en bygate som er bedre tilpasset gående, syklende og kollektivtransport.

I tillegg blir det viktig å finne ut av hvordan endringene tilpasser veinettet rundt. Hvis ikke risikerer man at det oppstår nye problemer.

– Riksvei 4 kan ikke ses på alene. Hele området må vurderes under ett, understreker Asskildt.

Viktig første skritt

I dag er det anslått at rundt 150.000 personer i ulik grad påvirkes av støy og støv fra trafikken på Trondheimsveien. Det har lenge vært etterspurt trafikkreduserende tiltak på veien av hensyn til lokalbefolkningen. Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V), er blant dem som gleder seg over fartreduksjonen.

– Jeg er glad for at Statens vegvesen har lyttet til kommunens ønske om å sette ned fartsgrensen på Trondheimsveien mellom Grorud og Sinsen. Lavere fart gir mindre støy og mindre svevestøv, og det er viktig for dem som bor i nærheten av veien. På sikt ønsker byrådet i Oslo å gjøre Trondheimsveien til en grønnere og mer bymessig gate, sier Vea.

Videreutviklingen av Trondheimsveien kan innebære enda lavere fart, kollektivfelt hele strekket og mer beplanting, for å nevne noe.