KREVER HANDLING: Våtere og villere klima stiller større krav til et trygt og godt vedlikeholdt veinett. Her fra oversvømt undergang ved Lørenskog stasjon.
KREVER HANDLING: Våtere og villere klima stiller større krav til et trygt og godt vedlikeholdt veinett. Her fra oversvømt undergang ved Lørenskog stasjon.

Undergangen ved Lørenskog stasjon er oversvømt