ET GODT SAMARBEID ER OVER: Vibeke Harr i Sykehjemsetaten, ny institusjonssjef Thomas Horntvedt, avtroppende institusjonssjef Elin Haug Nygård og Yngvar Tov Herbjørnssønn i Norlandia takker for godt samarbeid gjennom 14 år når Oslo kommune nå tar over driften av Oppsalhjemmet. Foto: Caroline Hammer
ET GODT SAMARBEID ER OVER: Vibeke Harr i Sykehjemsetaten, ny institusjonssjef Thomas Horntvedt, avtroppende institusjonssjef Elin Haug Nygård og Yngvar Tov Herbjørnssønn i Norlandia takker for godt samarbeid gjennom 14 år når Oslo kommune nå tar over driften av Oppsalhjemmet. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 1

Var byens siste private sykehjem. Nå er Oppsalhjemmet overtatt av kommunen