31-bussen

Aker sykehus bussholdeplass

Hvorfor gjorde ingen noe?