Akergårder

FORESLÅR BOLIGER: Eierne på Ellingsrud gård har sendt inn forslag til omregulering av gården til boliger.
Groruddalen Miljøforum – høringsuttalelse:

Viktig at de gamle Akergårdene holdes så inntakte som mulig