Andreas Lindrupsen

Andreas Lindrupsen, Rødt

– Forskjells-Oslo skaper kriminalitet