Andreas Lindrupsen, Rødt
Andreas Lindrupsen, Rødt

– Forskjells-Oslo skaper kriminalitet

I det siste har det vært en rekke oppslag i mediene om mye kriminalitet på Oslo Øst, spesielt etter at politiet slo alarm. Og som alltid konkurrerer Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet om hvem som har mest aggressiv retorikk fremfor konstruktive tiltak. Med medieoppslag om å «knekke ryggen» på kriminelle bander og økte midler til hovedstadens politi.

Rødt mener, selvsagt, at kriminalitet ikke skal lønne seg, og at kriminelle ikke skal ha fritt handlingsrom i noen del av byen. Innbyggerne i Oslo skal føle seg trygge og at de som begår kriminalitet må oppleve at deres handlinger har konsekvenser.

Forskjellene øker

Å se på dette som en slags maktkamp mellom folk som ønsker å bryte loven og folk som vil hindre det blir en lite nyttig forenkling, ungdomskriminaliteten må ses i sammenheng med samfunnsutviklingen ellers. Det vi ser nå er en konsekvens av fattigdom og forverrede levekår. Stadig større deler av befolkningen får dårligere økonomi og må bo trangere.

De siste 40 årene har forskjellene i Norge økt fra år til år, og spesielt de siste årene med høye strømpriser, husleier som har skutt i taket og en prisstigning på mat, som vi ikke har sett på mange år. Så har levekårene for mange blitt enda verre enn de var.

– Jan Bøhler hadde rett! Men ble gjerne feid bryskt til side av mennesker som burde vite og forstå bedre

Harde kutt i bydelene

I mange familier som bor trangt har ungdommer «ute-tider» altså at de må være ute til et gitt klokkeslett, for at yngre søsken skal få ro til lekser og få sove., dette samtidig som at det ikke finnes noen steder å være utendørs som ikke koster penger, fotball-lagene har ventelister fordi de har for få baner, og ungdomsklubbene har begrenset åpningstid.

Bydelene som drifter ungdomsklubber, gir støtte til frivilligheten og har oppsøkende team for ungdom, får år etter år dårligere økonomi, og det må kuttes i alt som ikke er lovpålagt.

Beslagla 15 skytevåpen i Groruddalen i fjor. Nå får politiet mer ressurser og begynner målrettet innsats i prioriterte områder

Politi løser ikke problemet

Vi trenger en ny boligpolitikk, som gjør at folk får gode og store nok hjem å bo i, til en pris de har råd til. Vi må sikre at flere får seg jobb, at færre jobber ufrivillig deltid og for de som ikke kan jobbe må vi gi trygdeytelser det går an å leve på.

Å ensidig satse på mer politi, uten å gjøre noe med de stadig økende forskjellene og levekårene - har aldri og vil aldri løse problemet.

Sats på ungdommen, gi folk ei lønn å leve av! Styrk bydelsøkonomien og bygg boliger folk har råd å bo i, så får vi alle en bedre og tryggere by.

Andreas Lindrupsen, Rødt
1. vara Bjerke bydelsutvalg – medlem Bjerke helse, ung/oppvekst, sosial og kulturkomite