Åpen kirke

Prost Øyvind Stabrun i Groruddalen prosti. Foto:

Stenger åpen kirke på grunn av den økte smitten

Tone Marie Falch, sokneprest i Grorud menighet. Foto:

Åpner alle tre kirkene