Bakås skanse

Velkommen til Bjerkedalen park (Sidsel Andersen), Bakås skanse (Geir Nordhus), Bånkall gård (Jørn Linnerud) og Liastua (Arne Fagerlie). Foto:

Turtips i ditt nærområde

HJERTELIG BESØK: Anna Helene Fellman syntes det var svært hyggelig at følget stoppet ved den gamle husmannsplassen Smedbakken hvor hun bor. Hun ba alle inn i hagen, fant et gammelt bilde av huset og kom med masse spennende informasjon. Foto:

Historisk rundtur på Ellingsrud

Abonnement
KRIGERSK NÆRKONTAKT: Publikum fikk på nært hold oppleve hvordan de norske soldatene satte de svenske angriperne på plass med god hjelp av kanoner, kuler og kruttrøyk. Foto:
300 år etter:

Stanset svenskene
– atter en gang

Abonnement
300 ÅR SIDEN: Angrepet på Bakås skanse. Foto:

300 år siden
angrepet på Bakås

Abonnement