Bålforbud

FARE FOR SKOGBRANN ØKER: Brann- og redningsetaten i Oslo minner om at sannsynligheten for skogbrann øker i tiden fremover nå. 

Nå er det bålforbud: – Hovedregelen er ikke å tenne bål eller benytte grill 

Abonnement
BÅLFORBUD: Nå kan du kun tenne bål på oppmerkede bålplasser. Pass alltid på å ha bålet under oppsyn. Foto:

Nå gjelder bålforbudet, ta med deg pølse på termos

AVVERGE: Det generelle bålforbudet er laget for å forhindre store branner i en periode av året der faren for gress- og skogbranner er stor. Foto: Norsk brannvernforening Foto:

Husk bålforbudet fra 15. april