Befaring

BULLBY: Tidligere fagfolk har samlet seg for å holde et øye med ulike offentlige prosjekter. Nå retter de spesielt oppmerksomheten til dalen nordøst i Oslo. Foto: Caroline Hammer
Groruddalen Miljøforum på befaring langs Alnaelva:

Etterlyser bedre planer for godsterminalen

Abonnement
PÅ BEFARING: Ole-Jørgen Pettersen og Jørn Linnerud fra Bydel Grorud og beboere fra Vestbysletta viste representantene fra Bymiljøetaten trafikkbildet i Vestbyveien. Foto:
Bymiljøetaten var på befaring i Vestbyveien:

Naboene raser fortsatt over Tesla

Abonnement