BULLBY: Tidligere fagfolk har samlet seg for å holde et øye med ulike offentlige prosjekter. Nå retter de spesielt oppmerksomheten til dalen nordøst i Oslo. Foto: Caroline Hammer
BULLBY: Tidligere fagfolk har samlet seg for å holde et øye med ulike offentlige prosjekter. Nå retter de spesielt oppmerksomheten til dalen nordøst i Oslo. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 1

Groruddalen Miljøforum på befaring langs Alnaelva:

Etterlyser bedre planer for godsterminalen