Enhet Øst

TRE HENDELSER: På Høybråten og omegn har det den siste tiden vært tre hendelser der barn er blitt oppsøkt av fremmede. Både skolen og politiet ser alvorlig på saken, men politiet har ingen mistenkte i saken. Foto:
Flere tilfeller i Enhet Øst og Groruddalen:

Barn er forsøkt lokket med godteri

Abonnement
John Roger Lund, leder i Enhet Øst. Foto:
Politisjefen i Stovner bydelsutvalg torsdag kveld:

Vil fortsatt ha én politistasjon

Abonnement
Stovner politistasjon. Foto:
Kommentar:

Når politiet forsvinner

Abonnement
BER PUBLIKUM VÆRE OPPMERKSOMME: Enhet Øst har mottatt anmeldelser som omhandler vold i nære relasjoner - en anmeldelse var det en skole som leverte. Leder av Enhet Øst, John Roger Lund, frykter det er mørketall. Politiet har også rykket ut til flere meldinger der kniv har vært brukt. Lund oppfordrer folk til å kontakte politiet om de får øye på personer som bærer kniv. Foto:
Vold i nære relasjoner:

Politisjefen ber naboer være årvåkne i påvente av åpningen av samfunnet

Abonnement
– MÅ FORTSETTE SÅNN: Det var to skyteepisoder i Groruddalen i 2019, men ingen ble drept eller kom til skade. Den statistikken må man holde ved like også i 2020, mener John Roger Lund, leder av Enhet Øst. Foto:
Ingen drap i Groruddalen:

I 2019 rykket politiet ut til melding om skyting ved to anledninger- heldigvis ble ingen drept

Abonnement
PÅ DET JEVNE: Samtidig som pila peker i riktig retning når man ser på statistikken for blant annet vinningskriminalitet blant unge i Groruddalen, er det en alarmerende utvikling når man ser på tallene for registrerte forhold med unge mennesker som bærer kniver og slagvåpen. John Roger Lund mener det vil ta tid før man får bukt med problemene. Foto:
Politiåret 2019:

– Forstår de konsekvensen av volden de utøver?

Abonnement