Fred

Surgol Ghairat, styreleder i Fredsduene for ungdom. Foto:

«Fredsduens» dikt

Abonnement
SAMFUNNSENGASJERT: Rodwal N Hadi har startet en organisasjon for å redusere terrorisme og fattigdom. Foto:
Ny forening:

Vil engasjere ungdommen

Abonnement
TIL PARIS: Representanter fra ungdomsrådet i Bydel Grorud, politiet fra Stovner, SaLTo-koordinator, kirken, hindutempelet og ungdomsarbeidere tok turen til Paris for å bygge broer og få inspirasjon til bydelens ungdomsarbeid. Foto: Bydel Grorud Foto:

Skapte bånd til Paris

Abonnement