SAMFUNNSENGASJERT: Rodwal N Hadi har startet en organisasjon for å redusere terrorisme og fattigdom. Foto:
SAMFUNNSENGASJERT: Rodwal N Hadi har startet en organisasjon for å redusere terrorisme og fattigdom. Foto:Bilde 1 av 1

Ny forening:

Vil engasjere ungdommen