Fugleliv

Måke May Lise Blikeng
Groruddalsdebatt:

Vi må slå ring om måkene og slutte å fortrenge dem