Gamle Oslo

Illustrasjon: Slik kan «Sukkerbiten» bli – som friområde. (Link Arkitekter) Foto:
Senterpartiet om Gamle Oslo:

– Sukkerbiten som grøntområde

SÅ MULIGHETEN: Byråd Geir Lippestad så at det var et potensial også blant kommunens egne virksomheter for å få i gang et prosjekt for å få flere unge voksne ut i arbeidslivet. Foto:

Pilotprosjekt for unge voksne i arbeid

Abonnement
HELMAKS: Både Bydel Gamle Oslos BU-leder Line Oma og politimester Sverre Sjøvold syntes det var all grunn til å smile. Foto:

Egon Olsens allé offisielt åpnet

Abonnement
FORSVINNER: Får byrådet i Oslo det som det vil, forsvinner nesten samtlige parkeringsplasser i Åkebergveien oppover bak Camilla Wilhelmsen og Sigurd Fredeng (Frp). Det vil også skape problemer for ansatte i politiet på Grønland (bygningen bak til høyre). På toppen av bakken ser vi en politibil under utrykning. Foto:
Åkebergveien:

P-plasser må
vike for sykkelvei

Abonnement
ALTERNATIV 1 AV 4: Dette forslaget er alternativ 1 i planprogrammet. Det finnes totalt fire forslag. Foto: Skjermdump Bymiljøetaten
 Foto:
Planprogrammet for Tøyenparken på høring:

– Et nytt kapittel

Abonnement