Grorud-krysset

Brua over Trondheimsveien på Grorud er forbindelsesleddet mellom øvre og nedre Grorud.
Innbyggerinitiativ lokk Grorud:

Noe må gjøres for å binde sammen Grorud på en bedre måte

ALT FOR GRORUDDALEN! Passende slagord for avishuset på dagen da redaktøren inviterte samarbeidspartnere og venner gjennom mange år til fest.

Avisen og dalen