Brua over Trondheimsveien på Grorud er forbindelsesleddet mellom øvre og nedre Grorud.
Brua over Trondheimsveien på Grorud er forbindelsesleddet mellom øvre og nedre Grorud.Bilde 1 av 2
SÅPEGLATT: Ikke pakk vekk broddene helt enda... Vi skal tilbake til dette.
SÅPEGLATT: Ikke pakk vekk broddene helt enda... Vi skal tilbake til dette.Bilde 2 av 2

Innbyggerinitiativ lokk Grorud:

Noe må gjøres for å binde sammen Grorud på en bedre måte

Ved Grorud sentrum går i dag Bergensveien/Grorudveien i bru over Trondheimsveien. Dette kalles Grorud-krysset. Trondheimsveien deler på denne måten Grorud i to, og eneste passasje mellom det som kalles øvre og nedre Grorud går over denne brua.

Historisk var Grorud det eneste tettstedet øst for Oslo langs Trondheimsveien. Det er ikke tilfeldig at dalføret vårt bærer navnet Groruddalen. Rundt Grorud-krysset, som den gangen lå på ett plan, lå skole, kirke, politi, lege og butikker som til sammen dekket de fleste behov innbyggerne hadde behov for i hverdagen.

På 60-tallet ble Grorud senter bygd ut som et moderne forretningssenter inntil Grorud-krysset. Trafikken på Trondheimsveien økte. Da Romsås ble bygd ut først på 70-tallet, ble også trafikken til denne nye bydelen lagt gjennom Grorud-krysset som raskt ble overbelastet. Dette ble løst ved å senke Trondheimsveien og bygge Bergensveien/Grorudveien i hevet bru over. Dermed ble Grorud delt i to. Brua er i dag en ren trafikkmaskin og eneste forbindelse mellom øvre og nedre Grorud for busser, næringstrafikk og privatbiler, gående og syklende. Den er skolevei for barna som bor på nordsida av Trondheimsveien.

Brua over Trondheimsveien på Grorud er forbindelsesleddet mellom øvre og nedre Grorud.

Grorud er i dag et knutepunkt med bussterminal og t-banestasjon. Det foreligger planer for utbygging og fornyelse av Grorud sentrumsområde. I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett 21.06.2023 vedtok bystyret følgende:

Bystyret ber byrådet ta initiativ til en utredning av mulighetene for å se på hvordan Trondheimsveien skal utformes forbi Grorud. Utredninga må se nærmere på kryss i plan eller rundkjøring på tidligere terrengnivå, eller utvide dagens bru over Trondheimsveien til kort lokk som ikke øker biltrafikken. Dette må ses i forbindelse med planprogram og VPOR for Grorud Sentrum.

Av Hammersborgerklæringen (side 20) går det fram at byrådet vil redusere miljøbelastningen fra biltrafikk, øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken og åpne nye områder for byutvikling gjennom å nedskalere Trondheimsveien til en grønn bygate, … etablere flere brede «parkbroer» over hovedveier.

Noe må gjøres på Grorud nå

Med denne innbyggersaken ønsker vi at noe må gjøres for å binde sammen Grorud på en bedre måte. Vi mener en må se på denne brua av betong og asfalt, som deler Grorud i to på en særdeles utrivelig måte. Her er det ikke noe som hindrer bråk, støv og vind fra Trondheimsveien. Dette er ikke miljøvennlig bilpolitikk. Brua over Trondheimsveien tar ikke hensyn verken til mennesker eller natur. Den er lagd først og fremst for de som sitter inne i et kjøretøy. Brua er en trafikkmaskin, helt uten antydning til grønt eller natur.

Vi ber om at bystyrevedtaket fra 21.06.2023 følges opp. Vi ber at byrådet komme tilbake med et forslag om hvordan et bredt «parklokk» kan realiseres i Grorud-krysset.

Forslaget fremmes av Groruddalen Miljøforum, ved styret.