Grorud sentrum

Brua over Trondheimsveien på Grorud er forbindelsesleddet mellom øvre og nedre Grorud.
Innbyggerinitiativ lokk Grorud:

Noe må gjøres for å binde sammen Grorud på en bedre måte

Leif-Runar Forsth Foto: Martine Myhre
Groruddalsdebatt: Planene for nye Grorud sentrum:

Byutvikling: Demokrati eller oligarki?

Abonnement
Foto: Hjalmar Kielland jr.
Groruddalsdebatt:

Blokkbyggings-planene på Grorud

Abonnement
Foto: Hjalmar Kielland jr.
Groruddalsdebatt:

Planprogrammet for Grorud sentrum

Abonnement
Nye Grorud sentrum illustrert av Victor Hansen.<br/>
Groruddalsdebatt:

Høringsuttalelse. Planprogram med veiledende plan for offentlig rom (VPOR) – Grorud sentrum.

Abonnement
DAGENS SITUASJON: Slik ser området ut i dag. Foto: Hjalmar Kielland jr.
Groruddalsdebatt:

Bygg lokk over Trondheimsveien. Legg ny plan for Grorud sentrum død!

Abonnement
Med denne foreløpige skissen ble Grorud-beboerne presentert for nye Grorud sentrum på beboermøtet. (Ill. Asplan Viak) Foto:
Groruddalsdebatt:

Nye Grorud sentrum – til sorg eller glede?

INNSPILLSMØTE: Men av hvem - for hvem? Foto: Tom Evensen
Kommentar:

Hvem snakker på vegne av hvem?

Abonnement