Hartvig Opsjøn

Hartvig Opsjøn, leder Alna KrF

Når faktafeil blir allment godkjent