Helge Jagmann

SAMARBEIDSPARTNER: Helge Jagmann, etatsdirektør i Sykehjemsetaten, besøkte Bjerke BU 1. februar.

Etatsdirektøren: – Vi kan ikke lenger ha folk boende på sykehjem i flere år