SAMARBEIDSPARTNER: Helge Jagmann, etatsdirektør i Sykehjemsetaten, besøkte Bjerke BU 1. februar.
SAMARBEIDSPARTNER: Helge Jagmann, etatsdirektør i Sykehjemsetaten, besøkte Bjerke BU 1. februar.

Etatsdirektøren: – Vi kan ikke lenger ha folk boende på sykehjem i flere år

Bydelsutvalgene er i gang igjen. Torsdag 1. februar var Bjerke BU første bydelsutvalg som møttes for å diskutere lokale saker.

Det ble en pen og pyntelig start på året for Bjerke BU under møtet torsdag 1. februar, men med store og omfattende byggeprosjekter på vei kan ikke lokalpolitikerne hvile. Økern Torgvei 6, ofte kjent som «Bama-tomta», skal bygges kraftig ut med blant annet idrettspark, skole og nye boliger. I den anledning har komiteene tatt til orde for å sende en uttalelse om planene.

Jon Sandven (R) stilte likevel spørsmål om hvorfor det kommer en generell uttalelse nå, når man tross alt vet at det kommer til å komme enkeltsaker til behandling i BU senere.

– Vi har blitt overkjørt i denne typen saker før. Jeg er ikke sikker på at dette er veien inn, kommenterer Sandven.

Ole Berdon Bakke (MDG) sier seg enig med Sandven i at det har vært mangel på gehør på rådhuset, men mener at det likevel er nødvendig.

– At vi har blitt overkjørt før, fratar oss ikke muligheten å ta ordet. Dette er en måte for oss å vise hva vi mener og at vi står på befolkningens side, sier Bakke.

I uttalelsen trekker bydelsutvalget blant annet fram behovet for omsorgsboliger, kommunale boliger og studentboliger, idrettsflater som Hasle/Løren IL kan benytte seg av og behovet for grønne friområder som er åpne for befolkningen. De ønsker seg også færre boliger på tomta enn det for tiden er planlagt for.

Bildeling til besvær

Ambisjonen er at færre skal trenge å ha egen bil i fremtiden, fordi man i stor grad kan komme seg greit fram med kollektivløsninger. Samtidig hender det at man trenger å kunne kjøre, for eksempel om man skal handle møbler eller om man skal på hyttetur. Bildeling har derfor blitt stadig mer aktuelt, og nå ønsker også Bydel Bjerke å etablere nye bildelingsplasser.

– Det er ikke satt av så mange bildelingsplasser. Da lurer jeg på hvordan man skal teste effekten av det? Er det mulig å komme i dialog med Bymiljøetaten om testing av det, for å se effekten, eller er det gjort noen tidligere undersøkelser? spør Aleksander Engevik (V).

Han ønsker i utgangspunktet å komme tilbake til saken, men bydelsdirektør Bovild Tjønn påpeker da at det er lite sannsynlig at de vil få en ny sak om bildeling på sakskartet. Det ble derfor vedtatt at bydelen er positive til ordningen, og at de ber Bymiljøetaten innhente informasjon om bruk og etablere flere bildelingsplasser om det viser seg å være populært.

Innføring i sykehjem

Sykehjemsetatsdirektør Helge Jagmann har hovedansvaret for sykehjem i Oslo. Nå som bydelsutvalgene er endret, benytter han anledningen til å besøke de ulike bydelsutvalgene for å snakke om hva etaten gjør. Først ut er Bydel Bjerke, som han besøkte 1. februar.

– Fra 2030, da kommer bølgen. Da kommer 85-åringene, advarer Helge Jagmann BU-representantene.

Det vil kreve mer av budsjettene, advarer han videre. For bydelene må kjøpe plasser på sykehjem. Når det etter hvert blir flere eldre, vil det også bety at mer av budsjettet må gå til å kjøpe sykehjemsplasser.

– Vårt hovedmål er at folk skal bo lengst mulig hjemme. Vi ser at når dere fikk Omsorg + på Årvoll, så ble det en forskjell i hvor mange sykehjemsplasser dere kjøpte. Så det er en av mulighetene for fremtiden, understreker Jagmann.

Han benytter også anledningen til å nevne noen av endringene som kommer. Flere sykehjem er avviklet eller skal avvikles i årene fremover, fordi de ikke er godt nok tilpasset dagens standard. En del nye sykehjem nærmer seg ferdigstilt, men det vil fortsatt være behov for å redusere hvor lenge noen bor på sykehjem også når de nye sykehjemmene åpner.

– Vi kan ikke lenger ha folk boende på sykehjem i flere år, slik vi hadde før, sier Jagmann.