Høyspentkabler

Kraftmast på Alnabru

Tar du den, så tar du den