HSIL oldboys

VENDER TILBAKE: Samir Taghizadeh flyktet selv gjennom Ukraina og Polen for 21 år siden. Nå reiser han tilbake for å hjelpe dagens flyktninger. Foto:

Gjenopplever sin egen fluktrute

Abonnement
REISER FOR Å HJELPE: Søndag setter denne gjengen seg på en innleid buss for å reise ned til Polen for å hente ukrainske flyktninger. Bak fra venstre ser vi Einar Fjeld, Aasmund Alexander Gjelseth og Magnus Andresen. Foran står Harriet Due-Karlsen og Samir Taghizadeh. Foto:
Fra kunstgresset på Høybråten til krigens grense:

Reiser til Polen for å hente ukrainske flyktninger