Husmannsplassen Enga

Bildet viser våningshuset på Enga med innebygget glassveranda og den gamle låven. Bildet er tatt i 1962-1963. Foto: Gunnar Søderstrøm.
Husmannsplassen Enga:

Fattigplassen som ble bosetter-kollektiv og var rivningstruet, men endte som hele nabolagets hageflekk

Abonnement
Foto: Frode Westad
Årets nærmiljøkonferanse på Ellingsrud:

ENGA – fra husmannsplass til møteplass

I SOLSTEIKA: 325 elever på Granstangen ungdomsskole jubler over nytt skolebygg. Her på den offisielle åpningen onsdag som fant sted i skolegården. Foto:

– Elevene må skape identitet

Abonnement