Foto: Frode Westad
Foto: Frode WestadBilde 1 av 6
Foto: Anne Grete Orlien
Foto: Anne Grete OrlienBilde 2 av 6
Foto: Frode Westad
Foto: Frode WestadBilde 3 av 6
Foto: Anne Grete Orlien
Foto: Anne Grete OrlienBilde 4 av 6
Foto: Anne Grete Orlien
Foto: Anne Grete OrlienBilde 5 av 6
Foto: Anne Grete Orlien
Foto: Anne Grete OrlienBilde 6 av 6

Årets nærmiljøkonferanse på Ellingsrud:

ENGA – fra husmannsplass til møteplass

Ellingsrud Velforening vil også i år avholde Nærmiljøkonferansen – men i år blir den digital! Dette betyr at man kan sitte hjemme med kaffekoppen, se folk på skjerm og kose seg – og samtidig delta på møtet. Møtet avholdes onsdag 18. november kl. 19-21 på Zoom.

Kort om Enga

Husmannsplassen (Nuggerudengen) eller Enga ligger 600 meter fra Parkeringsplassen til Mariholtet, kloss inntil en svært populær gangvei inn til Mariholtet. Her passerer mange mennesker på tur hver eneste dag, noe som faktisk kan sammenlignes med utfarten på Sognsvann.

På et innbyggerinitiativ er det startet et andelslandbruk med 27 frivillige andelseiere. Drifter er «Forening til minne om Kristian og Øyvind» som har undertegnet en femårskontrakt med Bymiljøetaten om å dyrke jorda ute (01.03.2020-31.12.2025).

Stedet har en unik beliggenhet med tanke på Østmarka som mulig nasjonalpark. Husmannsplassen lå under Ellingsrud gård, som var en storgård i Akershus amt, og kjent for valgmannsmøte til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Her har det vært et bærekraftig kulturlandskap med en nær historie om husmannsvesenet i Norge som varte fra 1700-tallet til 1950. Huset kan rehabiliteres til slik det en gang var, men det haster da vann trenger inn og mur sprekker.

Et informasjonssenter og andelslandbruk som grønn møteplass for alle i lokalmiljøet

Foto: Anne Grete Orlien

Foto: Anne Grete Orlien

En gruppe frivillige ildsjeler har på et innbyggerinitiativ etablert et jordbruk på fellesdugnader med kontrakt med Oslo kommune. Målet er å etablere et informasjonssenter inne, mens jorda ute skal bli brukt til dyrking og beite.

Tiltaket startet med etablering av et interimstyre på et folkemøte i november 2018, støttet av store organisasjoner som Naturvernforbundet i Groruddalen, Østmarkas Venner, Oslo og Lørenskog Elveforum, Groruddalen Historielag, Fortidsminneforeningen for Oslo og Akershus, Ellingsrudåsen Frivilligsentral, Ellingsrud Velforening med flere.

Nærmiljøkonferansen

Onsdag 18. november 2020

Klokka 19.00 – 21.00

Sted: Digitalt på Zoom

Logg deg på her:
tinyurl.com/Enga2020

Bymiljøetaten har to ganger lagt inn et budsjettforslag på fire millioner til rehabilitering av huset for å åpne for jordbruk, dyrking og beite gjennom et parsellhagelag / andelslandbruk for befolkningen i området. Forslag til budsjett for rehabilitering og etablering av landbruk og informasjonssenter i 2020 ble ikke vedtatt av bystyret i 2019.

Foto: Anne Grete Orlien

Foto: Anne Grete Orlien

Det er skrevet mye om initiativet lokalt og Bydel Alna har gitt grønne midler i 2019 og 2020. Resultatet for uteområdet er at Andelslandbruk Enga er en suksess med full aktivitet også i 2021.

I 2020 er det med rå muskelkraft hakket i jorda og etablert andelslandbruk som tar vare på miljøet og arbeider etter økologiske prinsipper.

Bymiljøetaten hjalp til med drenering og opparbeiding av jorda før oppstart. Forbipasserende stopper opp og kommenterer oppstart av aktivitetene, på veien inn i Østmarka. Deltagerne kommer fra ulike kulturer og gjenspeiler et mangfold av kunnskap og erfaringer. Eget gjennomsiktig regnskap, viser hva pengene er brukt til i 2020.

På rekordtid og under en pandemi, har vi med trygge smittevernregler gjennomført oppstart av et andelslandbruk med 27 medlemmer som kommer fra Ellingsrud, Lørenskog og andre steder i Oslo. Det har vært tungt å dyrke jorda som har ligget brakk i mange år, men medlemmene har lagt ned en betydelig fellesdugnadsinnsats.

Foto: Anne Grete Orlien

Foto: Anne Grete Orlien

I denne første vekstsesongen har vi høstet 700 kg poteter av typen Arielle, Nansen og Pimpernell og en mindre mengde grønnsaker. Birøkt med to kuber har gitt 40 kg honning. Honningen har medlemmene kunnet kjøpe til redusert pris, og inntektene går tilbake til
andelslandbruket.

Vi har vist at det nytter å etablere et flerkulturelt integreringstiltak helt på egen hånd, med et grønt jordbruk etter økologiske prinsipper.

Andelslandbruk Enga har tett kontakt med skolene, Ellingsrudåsen Frivilligsentral og Fritidsklubben om å utvikle nye tiltak videre i 2021.

Tiltaket støttes av Ellingsrud Velforening og et enstemmig bydelsutvalg i Bydel Alna.

Planer for 2021 er en videreutvikling av andelslandbruket med oppgradering for en møteplass der barn og unge, familier og turgåere kan få en aktiv og grønn møteplass for et grønnere inkluderende fellesskap.

For å gjøre dette behøves støtte…

Foto: Frode Westad

Foto: Frode Westad

Vi har sett det siste året at trygge møteplasser er viktig, og grønne møteplasser er også viktig. Her en er unik mulighet for å få til begge deler, og vi mener det ikke skorter på lokal egeninnsats.

Dette er viktig for delbydelen Ellingsrud, som ofte ikke blir så tilgodesett med tiltak fordi vi tilsynelatende har det for bra og er for ressurssterke her oppe. Det kan vi vel delvis være enig i, men når vi ser hvor mye vi får til på egen hånd hadde det vært fint med litt støtte innimellom – og da særlig til dette som er så viktig.

Her kan gamle og unge lære om både historie og dyrking av egen mat – samtidig er det en trygg og god møteplass for alle.

Nærmiljøkonferansen

Onsdag 18. november 2020

Klokka 19.00 – 21.00

Sted: Digitalt på Zoom

Logg deg på her:
tinyurl.com/Enga2020