IT

IVRIGE: Disse elevene er med i prosjektet. Fra venstre står Nassim, studieinspektør Rachid Sealiti, Onur, Taman, Bryan, Thea, Markus, Amalie, Lea, Marwa og Malak. Marwa, Malak, Lea og Taman går i 9. trinn. Resten av elevene på bildet går i 10.trinn. Foto:

Måler luftkvalitet

Abonnement