Måker

Måke May Lise Blikeng
Groruddalsdebatt:

Vi må slå ring om måkene og slutte å fortrenge dem

INTET HINDER: Selv når en buss kom kjørende forbi, flyttet ikke den sultne måka på seg.

Er det vanlig at måker spiser rotter? Lot seg ikke forstyrre av bussen i Grorudveien

Abonnement