MILA

FRA RØDTVET TIL NEDERLAND: Et utvalg av Milas deltagere som fullførte 4-dagers-marsjen i 2023. Utenfor hotellet deres står Grete Iversen (f.v), Bjørn Håkon
Granslo, Birgit Albrigtsen, Gunn Stabbetorp og Anne-Grethe Woie.
Foto: John Stensbye
Leserinnlegg:

«Mila» fra Groruddalen blant 40.000 deltakere på Nijmegen-marsjen

HURRA FOR MILA!: Fra høyre: Anne-Grethe Woie, kakesjef Åsa Kalvaa, løypesjef Bjørn Håkon Granslo, Grete Iversen, Rune Smedholen og Anne Lise Håkonsmoen. Foto:

Turmarsjer i et kvart århundre – sosialt og mosjon i ett!